Aktivity pro studenty

PROJEKT AIESEC JE V PLNÉM PROUDU

Již po páté organizuje komise anglického jazyka týdenní pobyt zahraničních studentů na naší škole. Vysokoškolští stážisté z Indie, Turecka a Gruzie přijeli na naší školu, aby nám nejen popovídali o zajímavostech, kultuře a tradicích své země, ale aby převážně obohatili hodiny angličtiny jak studentům, tak učitelům.

A jak tuto zkušenost vnímají sami studenti?

Číst celý příspěvek

Debatní klub MGO hledá nové debatéry

Již tradičně se s novým školním rokem odehrála ukázková debata určená k představení této soutěžní aktivity novým studentům. Akce se pořádala ve středu 6. 9. 2023 v Chemické posluchárně tentokrát ve dvou blocích, jichž se zúčastnily všechny třídy 1. ročníku.

Číst celý příspěvek

Primáni se úspěšně adaptovali!

Naši noví primáni měli – stejně jako jejich předchůdci – možnost zúčasnit se v prvních zářijových dnech tohoto školního roku adaptačního kurzu v Podhradí na Vítkovsku, kterou všichni využili, a určitě nelitovali. Pestrý program, který připravili učitelé M. Kuček a A. Staněk spolu se svými pomocníky, naše nové studentíky zaujal, a proto se do všech úkolů a výzev pouštěli s vervou a nadšením. Však posuďte na přiložených fotografiích – kdo z nás by se nepřidal k sportovní olympiádě, vaření gulášovky v kotlíku, soutěžnímu pochodu na Vikštejn či táboráku, a to při teplotách přesahujících 25 stupňů spolu s výborným jídlem a s vždy dobře naladěnými vedoucími kurzu, kterým patří zvláštní poděkování za krásně strávené čtyři dny.

Pěvecký sbor Mendelova gymnázia zve nové členy

Náš pěvecký sbor se úspěšně rozrůstá! Funguje pod vedením Heleny Kozlové a Kateřiny Špilháčkové. Sbor navštěvují jak studenti vyššího gymnázia, tak i žáci gymnázia nižšího, čímž přispívají k hlasové rozmanitosti celkového sborového projevu.

Zkoušky probíhají v učebně hudební výchovy, kde je potřebná technika, zázemí, hudební nástroje apod. k dispozici. Scházíme se dvakrát týdně, a to v úterý a v pátek od 14:00 hodin, chceme vyjít vstříc studentům, kteří bývají velmi časově vytíženi, navštěvují ZUŠ, mají zkrátka více kroužků. Mohou tedy chodit pouze jednou v týdnu, podle svých možností.

Naši přátelé z Komárna se ani v Opavě neztratí

Máme velikou radost, že jsme mohli oplatit pohostinnost, které se nám dostalo během návštěvy Komárna, při návštěvě Komárňanů v Opavě a na Mendláku. Ve středu večer totiž začala druhá část projektu financovaného z Visegrad Fund V4 Gen Mini-Grants, kterým jsme navázali spolupráci s Gymnáziem Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským Komárno. Třída žáků druhého ročníku čtyřletého studia k nám zavítala s jejich třídní učitelkou Mariannou Kustyánovou a její kolegyní Orsolya Vajányi. Cílem projektu bylo vytvoření série pokusů a vzájemné seznámení mladé generace států V4.

Číst celý příspěvek

Mladí chemici se vzdělávali i o prázdninách

Ve dnech 22. 8. – 24. 8. 2023 proběhl na katedře chemie PřF OU 3. ročník letní školy chemie – „Chemikem na zkoušku“. Hlavním cílem tohoto kurzu bylo seznámit studenty – maturanty 2024 se životem vysokoškoláka a praktickou práci v laboratoři.

Číst celý příspěvek