Aktivity pro studenty

Navštívili jsme Alliance Française

Dne 21. kvĕtna 2024 navštívili studenti francouzštiny 1. ročníku Alliance Française v Ostravĕ. Žáci se seznámili s úlohou Aliance v České republice, vyzkoušeli si testy na certifikát A1 a ochutnali pohoštĕní na francouzský způsob. Vĕříme, že se v příštím školním roce opĕt všichni společnĕ setkáme, tentokrát u oficiálních zkoušek A2 – B1.

Motýlek v dlani ve fotografiích

Tradiční charitativní koncert Motýlek v dlani, který proběhl letos 19. dubna v sále Minoritského kláštera byl letos netradiční. V rámci koncertu se totiž uskutečnil slavnostní křest Almanachu ke 140. výročí vzniku prvního českého gymnázia na Opavsku. Pan učitel Wiltsch pořídil z akce krásné fotky, které nám tuto slavnost připomenou.

Naše studentky prezentovaly ve francouzštině

Dne 21. 3. 2024 se studentky 2. a 3.ročníku francouzštiny úspĕšnĕ zapojily do vĕdecké konference na Filozofické fakultĕ v Ostravĕ. Zuzana Kavanová a Tereza Hluchníková – 2.C vystoupily s příspĕvkem „Les poètes maudits“ (Prokletí básníci) a Valérie Klichová a Alžbĕta Skaličková – 3.C nás obohatily o rozbor francouzských pohádek „La Barbe bleue“ a „Le Bon Petit Henri“. Za skvĕlý výstup studentky získaly knižní poukázky, ale hlavnĕ se seznámily s katedrou romanistiky a poznaly vyučující a studenty i z jiných škol.

OLYMPIÁDA V ANGLIČTINĚ, kat. III A

Koncem ledna se opět konalo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce v kategorii IIIA, tedy vyššího gymnázia. Soutěžili jsme ve dvou kolech: v prvním soutěžící prokázali perfektní schopnost porozumění psanému textu a poslechu, do druhého jsme pak vybrali 14 nejlepších, kteří před porotou skládali ústní zkoušku.

Moc děkujeme všem účastníkům za skvělé výkony a gratulujeme postupujícím Janu Štěpánkovi (3.C) a Pavlu Selingrovi (1.D), kteří nás budou reprezentovat v okresním kole. Na třetím a bohužel nepostupovém místě se umístila Eva Szrajberová (1.D).

SNÍDANĚ S DOFE

 

Leden jsme s Dofáky stylově zakončili snídaní. Sešli jsme se 30. 1. v divadélku, abychom sdíleli postup a těžkosti i úspěchy při plnění aktivit a účasti v DOFE. Někteří přinesli vlastnoručně vyrobené dobrůtky na snídani, o které se se spolužáky podělili. Chválíme všechny Dofáky, kteří se programu účastní a držíme palce v dalším plnění.

Nižší gymnázium zná své nejlepší angličtináře

Ve čtvrtek 25. 1. proběhlo školní kolo olympiády v AJ pro NG, přičemž první kategorie zahrnovala žáky primy a sekundy, druhá starší žáky – tercii a kvartu. Nutno vyzdvihnout velice vyrovnané výkony všech účastníků, z nichž nakonec porota vybrala ty nejlepší: v nižší kategorii se na 3. místě umístila Barbora Zaoralová, druhou příčku obsadil Matyas Filip a vítězem se stal Filip Božoň (všichni 2. A).

V kategorii 3. A a 4. A získala pomyslnou bronzovou medaili Alžběta Matyšková (4. A), stříbro si odnesl Jan Valík (3. A) a s absolutně nejvyšším počtem bodů zvítězila Nela Žaliová (4. A). Všem soutěžícím děkujeme za účast a prvním dvěma v každé kategorii držíme palce v únorovém okresním kole.