VŠ a naši absolventi

přijetí absolventů Mendelova gymnázia Opava na vysoké školy

Ve školním roce 2022/23 maturovalo na Mendelově gymnáziu celkem 122 studentů – 122 v jarním řádném termínu, tři žáci konali maturitní zkoušku v podzimním termínu.

Ze všech 122 úspěšných absolventů nahlásilo přijetí na VŠ 120 studentů, z toho jedna na zahraniční univerzitu University College Cork v Irsku.

 

Přehled přijatých studentů dle typu vysokých škol

Masarykova univerzita Brno.................................................... 30

Univerzita Palackého Olomouc............................................... 25

Ostravská univerzita................................................................ 19

Karlova univerzita Praha.......................................................... 14

VŠ báňská Ostrava.....................................................................6

VUT Brno................................................................................... 6

VŠE Praha..................................................................................5

VŠ chemicko-technologická Praha............................................ 3

Slezská univerzita v Opavě........................................................3

Jiné............................................................................................ 9