VŠ a naši absolventi 2020

Přehled o přijetí absolventů Mendelova gymnázia Opava na vysoké školy

Ve školním roce 2019/20 maturovalo na Mendelově gymnáziu celkem 122 studentů z toho 119 v jarním řádném termínu, 1 studentka opakovala a 2 studentky v řádném podzimním termínu.

Každoročně se procento našich absolventů přijatých na VŠ blíží ke 100. Jaké vysoké školy naši studenti nejvíce volí ukazuje následující tabulka.

Přehled přijatých studentů podle vysokých škol:

Studium Procento
Karlova univerzita Praha 8,2 %
Masarykova univerzita Brno 14,4 %
Mendelova univerzita Brno 2,0 %
Palackého univerzita Olomouc 30,0 %
Ostravská univerzita 11,3 %
Slezská univerzita v Opavě 5,2 %
Univerzita Tomáše Bati Zlín 1,0%
VŠ veterinární a farmaceutická Brno 1,0 %
VŠCHT Praha 2,1 %
VŠ báňská – technická univerzita 10,3 %
VŠ ekonomická Praha 1,0 %
VUT, ČVUT 3,1 %
Univerzita Pardubice 2,1 %
Ostatní 7,2 %