130 let gymnaziálního školství v Opavě a ve Slezsku

plakat_a3_130_finalČeské opavské gymnaziální školství opět bude slavit! Mendelovo gymnázium v Opavě si ve dnech 28. března a 29. března t. r. připomene 130. výročí vzniku českého gymnaziálního školství v Opavě a ve Slezsku.

Srdečně zveme širokou veřejnost k účasti na této významné akci.

Již při vzniku českého gymnázia ve škol. roce 1883–1884 tehdejší Opavané dokázali, že české školství je pro ně nesmírně důležitou součástí jejich života:

Slavnostní otevření českého gymnázia

– dálo se dle oznámeného programu 17. září. Již časně z rána shromažďovali se žáčkové (počet jich dostoupil v první třídě 94) v slavnostní náladě ve školní budově, odkudž v průvodu se svými pány profesory do chrámu Páně u sv. Jiří se odebrali. Četní hodnostáři a hosté z blízka i z dálky a velké množství obecenstva bylo mši sv. přítomno. Nával hostů a rodičů byl tak četný, že prostranné místnosti školní nemohly pojmout ty ohromné davy ostatního českého lidu, které se chtěly slavnostního obřadu súčastniti.

Tolik uvádí Opavský týdeník ze středy 19. září 1883 o založení českého gymnázia.

Místnosti novozřízené školy se posvětily. A ve jménu Božím se prosí, aby anděl jeho sestoupil do toho domu, jej chránil, opatroval a hlídal, aby pokoj svatý stále, zdraví jak těla tak duše, láska, vlídnost a trpělivost zde přebývala, duch moudrosti jak na představené učitele, tak také na žáky sestoupil, aby nejen věda zde kvetla, ale také bázeň Boží, která jest kořen vší moudrosti zde panovala.

Opavský týdeník dále pokračuje:

Slavnostní hostina, již zakončen byl památný den otevření českého gymnázia ustanovena na druhou hodinu odpoledne. Místnosti besední v prvním patře naplnily se brzy účastníky, kteří dopolední slavnost přítomností svou byli poctili. Z obcí venkovských zastoupeny mnohé svými delegáty zejména Milostovice (rodiště pana ředitele Praska), měly zde 7 zástupců. Hostinu obstaraly s nevšední ochotou vlastenecké dámy Opavské vedením velectěné paní Stratilové a dostalo se jim v příčině kuchyňského umění a obratnosti od přítomných zasloužené pochvaly. Jídelní lístek sestaven takto: Polévka, štika, hovězí maso obložené, kuřata s vlašským salátem, ragout, kachna se salátem, koroptve s kompotem a dessert. Nápoje byly tyto: Staré Rakouské víno ze zásob pana Hadwigera, Plzeňské a černá káva.

Řadu přípitků zahájil důst. pán Ant. Gruda, předseda Matice Opavské…

Pro veřejnost, absolventy našeho gymnázia a pro kohokoliv, kdo si chce připomenout výjimečné výročí připravují studenti a učitelé bohatý a zajímavý program, který se bude odehrávat v budově Mendelova gymnázia.

Máte opravdu nač se těšit. K vidění, k slyšení a k přemýšlení toho na vás čeká víc než dost! Uvidíte – uslyšíte – dozvíte se – vyzkoušíte si – prožijete:

 • MGO má už jeden zápis v Guinessově knize rekordů a připravuje se na další…
 • připravujeme pro vás svět iluzí a klamů
 • dozvíte se, jak vypadá svět za zrcadlem
 • zjistíte, že svět je v pohybu
 • můžete porovnat a srovnat pokrok ve všech vědních oborech na konkrétních příkladech
 • můžete se zapojit do fyzikálních experimentů
 • můžete si zasoutěžit a zavzpomínat na gymnaziální znalosti
 • dovíte se, jak úspěšně si vedou naši studenti v mezinárodních projektech
 • můžete ochutnat nejen tradiční anglický čaj o páté, ale i nefalšovanou anglickou snídani
 • můžete polechtat chuťové pohárky španělským tapas, žasnout nad ladnými pohyby tanečnic ve španělském rytmu nebo si třeba poslechnout ukázku ze španělské literatury
 • můžete se dozvědět spoustu zajímavostí o daných zemích ve všech jazycích, které se na MGO vyučují, ukážeme vám, kde všude už naši studenti obstáli, co všechno jsme navštívili – týká se nejen španělštiny, ale samozřejmě francouzštiny, angličtiny, němčiny, ruštiny
 • můžete být svědky hraných reportáží a to hned v několika jazycích
 • poslechnete si koncert několika studentských kapel a hudebních projektů
 • chtěli jste si někdy zariskovat v chemii? U nás k tomu budete mít jedinečnou příležitost! Chemické pokusy čekají jen na vás!
 • zkoušeli jste si někdy porovnat preparát pod elektronickým mikroskopem a pod mikroskopem, které jste měli možná ve výuce právě vy?
 • víte, jak vypadá 3D lupa a jak se s ní pracuje ?
 • víte, které země a festivaly navštívila Luscinia? A že už se těšíte na zpívání pěveckého sboru? I vy se dočkáte! I Luscinia má zápis v Guinessově knize rekordů? Víte o tom?
 • mezi našimi studenty je spousta talentovaných jednotlivců, kteří vám velmi rádi předvedou své schopnosti. Zahrají, zatancují, předvedou dokonce i artistická čísla!
 • milujete záhady? Hlavolamy? Rébusy? Či byste měli chuť si zasoutěžit? Co tak šachy? Poměříte své schopnosti?
 • máte rádi výtvarné umění? A že jste nikdy nezkusili batikování? Drátkování? Hrátky s papírem, korálky?
 • můžete si zkusit práci s keramickou hlínou
 • můžete, pokud jim čas dovolí, se u nás zúčastnit besed s významnými absolventy našeho gymnázia
 • můžete si ohmatat svět nevidomého; studenti vyrobili i speciální pomůcku, v zážitkové „černé hodince“ budou také k dispozici ukázky oficiálních pomůcek a malá poradenská služba organizace KAFIRA
 • můžete vyzkoušet hrátky s literaturou, tak, jak jste je určitě sami nikdy nezažili

A ještě mnohem víc!

Vyzýváme absolventy našeho gymnázia, pokud vlastní své vzpomínky na fotografiích, nechť je prosím, zapůjčí na sekretariát MGO k oskenování, či je zašlou na email adresu: prosvicova.jana@email.cz.

Chceme uspořádat výstavu fotografií, aby vy jste mohli zavzpomínat. Obracíme se na všechny, kteří chtějí a mohou podpořit jakýmkoliv způsobem oslavy 130. výročí českého gymnázia v Opavě. Na viditelných prostorách bude informováno o vašem sponzorství.

Opavský týdeník 19. září 1883.

K dobrému dílu přičiň každý dle sil svých! „Ne ten dá, kdo má, ale kdo chce!“ Dary na podporovací fond při českém gymnázii. Pan Kubesa z Jarkovic 1 zl. 90 kr., Pan František Vilém 10 zl., Vel. P. Jan Zelenka, kooperátor v Neplachovicích 5 zl., za kteréž štědré dary, jménem chudé mládeže upřímné se vzdávají díky.

Naše oslavy pro vás nemají být muzejní přehlídkou. Chtěli bychom, abyste využili možnosti a zkusili si opět „hrát“, vrátit se aspoň na chvíli do školních lavic. A každý účastník si po aktivním zapojení odnese drobnou pozornost, která mu již navždy připomene 130. výročí založení českého gymnaziálního školství v Opavě a ve Slezsku.

Autorkou příspěvku: Jana Prošvicová