Erasmus+ KA122–SCH-000077589

Motivovaní učitelé mají motivované studenty

 

1. 9. 2022 – 28. 2. 2024, Krátkodobé mobility zaměstnanců školního vzdělávání

Kurzy a odborná školení pro učitele cizích jazyků a odborných předmětů v Irsku, Rakousku, Španělsku a na Maltě.

Cíle:

  • Zlepšení kvality výuky odborných předmětů
  • Zavedení metody CLIL, tj. využití cizích jazyků ve výuce v rámci mezipředmětových vztahů
  • Zavedení nových inovativních metod výuky