Informace o škole vám poskytnou

Ředitelka školy Mgr. Monika Klapková 555 557 412

klapkova@mgopava.cz

Zástupce ředitele: Mgr. Milan Pobořil, Ph.D.
RNDr. Zuzana Baďurová
555 557 411

poboril@mgopava.cz
badurova@mgopava.cz

Výchovný poradce:

 

Kariérní poradce:

Mgr. Helena Kukolová

 

Mgr. Petra Moravcová

555 557 409, 734 393 170
kukolova@mgopava.cz
moravcova@mgopava.cz
Preventisté: Mgr. Barbora Hlubková

Mgr. Šárka Hronková

Mgr. Aleš Staněk

555 557 417

hlubkova@mgopava.cz

555 557 417

hronkova@mgopava.cz

555 557 421 (Staněk)
stanek@mgopava.cz

Tiskový mluvčí: Mgr. Jana Prošvicová 555 557 418
prosvicova@mgopava.cz

Obory studia

Mendelovo gymnázium, Opava, Komenského 5 je příspěvková organizace. Vyučuje se podle generalizovaného plánu platného pro gymnázia.

  • 79–41–K/81 Gymnázium (nový obor platný od 1.9.2007) 13 619/2009–21, 19.6.2009 8 let maturita
  • 79–41–K/41 Gymnázium (nový obor platný od 1.9.2009) 13 619/2009–21, 19.6.2009 4 roky maturita

 

Školní poradenské pracoviště

MGO poskytuje bezplatné standardní poradenské služby na žádost žáků nebo jejich zákonných zástupců. Služby poskytuje školní preventivní tým, který se zabývá otázkami prevence, řešením negativních jevů, zjišťováním speciálních vzdělávacích potřeb nebo mimořádného nadání žáků. V tomto školním roce bude pracovat ve složení:

  • Mgr. Monika Klapková, ředitelka školy
  • Mgr. Milan Pobořil, Ph.D., statutární zástupce ředitele
  • Mgr. Helena Kukolová, výchovný poradce
  • Mgr. Barbora Hlubková, preventista negativních jevů
  • Mgr. Šárka Hronková, preventista negativních jevů
  • Mgr. Aleš Staněk, metodik prevence
  • Mgr. Petra Moravcová, kariérní poradce

Virtuální prohlídka 360°