Učební plány 2021/2022

Učební program – čtyřleté studium (třídy se všeobecným zaměřením)

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
celá půl celá půl celá půl celá půl
Český jazyk a literatura 3 1 3 1 4 1 4 1
Cizí jazyk 1 3 3 3 3 3 3 4 4
Cizí jazyk 2 4 4 3 3 3 3 3 3
Dějepis 2 1 2 1 2 1 2 1
Zeměpis 2 1 2 1 2 1 0 0
Základy společenských věd 1 0 2 0 2 1 3 0
Matematika 4 1 3 1 3 1 3 1
Fyzika 3 1 2 1 2 1 2 1
Chemie 3 1 3 1 2 1 0 0
Biologie 2 1 2 1 2 1 2 1
Estetická výchova (HV – VV) 2 2 2 2 0 0 0 0
Informatika a výp. technika 2 2 2 2 0 0 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2
Volitelný předmět 1 0 0 2 0 2 0 2 0
Volitelný předmět 2 0 0 0 0 2 0 2 0
Volitelný předmět 3 0 0 0 0 2 0 2 0
Volitelný předmět 4 0 0 0 0 0 0 2 0

Učební program – osmileté studium

Předmět 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník
celá/půl celá/půl celá/půl celá/půl celá/půl celá/půl celá/půl celá/půl
Český jazyk a literatura 5/1 4/1 4/1 4/1 3/1 3/1 4/1 4/1
Cizí jazyk 1 5/5 4/4 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 4/4
Cizí jazyk 2 0/0 0/0 3/3 3/3 4/4 3/3 3/3 3/3
Dějepis 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1
Zeměpis 2/1 2/2 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 0/0
Občanská výchova* 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 2/0 2/1 3/0
Matematika 5/2 5/2 4/1 3/1 4/1 3/1 3/1 3/1
Fyzika 2/1 2/1 2/1 2/1 3/1 2/1 2/1 2/1
Chemie 0/0 2/1 2/1 3/1 3/1 3/1 2/1 0/0
Biologie 2/1 2/2 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1
Estetická výchova (HV – VV) 4/4 4/4 2/2 2/2 2/2 2/2 0/0 0/0
Informatika a výp. technika 0/0 0/0 2/2 2/2 2/2 2/2 0/0 0/0
Tělesná výchova 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
Volitelný předmět 1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/0 2/0 2/0
Volitelný předmět 2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/0 2/0
Volitelný předmět 3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/0 2/0
Volitelný předmět 4 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/0