NĚMECKÝ JAZYKOVÝ DIPLOM II. STUPNĚ 2020/2021

Již pěknou řádku let (od roku 2002) mají studenti našeho gymnázia možnost připravit se na naší škole na tuto náročnou zkoušku z německého jazyka. Ve školním roce 2019/2020 přistoupilo ke zkoušce DSD II 12 kandidátů, Písemnou část absolvovali studenti v tomto školním roce 27. listopadu 2019, ústní zkouška proběhla ve dnech 9.–10 prosince 2019. Zkouška proběhla jako tzv. Stufenprüfung, po vyhodnocení všech čtyř částí zkoušky (čtení s porozuměním, písemný projev, poslech s porozuměním, ústní projev) byly jejich výsledky zařazeny podle klasifikace úrovní pro znalost cizího jazyka dle SERR (Společný evropský referenční rámec) buď do úrovně B2, nebo C1. Těchto požadovaných úrovní dosáhlo deset studentů ze tříd 8.A a 4.B (šest na úrovni C1 a čtyři na úrovni B2), a obdrželo tak Německý jazykový diplom. Dvě studentky neuspěly alespoň v jedné ze čtyř výše zmíněných kompetencí a získaly osvědčení o úspěšném složení tří částí zkoušky.

V letošním roce (2020/2021) se v souvislosti se změnou formátu maturitní zkoušky mění podmínky v uznávání certifikátů a obecně zkoušek z cizích jazyků. Pokud si student zvolí jako maturitní předmět němčinu ve státní části (pouze tzv. Varianta A), nemusí skládat maturitu z němčiny, bude mu nahrazena diplomem DSD II. Německý certifikát je totiž na vyšší úrovni z hlediska SERR – B2/C1 oproti úrovni české maturity B1 – a je na naší škole inkorporován hodinovou dotací do výuky němčiny.

Radujeme se spolu se všemi úspěšnými studentkami a studenty, gratulujeme jim a přejeme nejen hodně úspěchů při studiu na VŠ, ale také radost z toho, že se mohou čím dál lépe dorozumívat v německém jazyce.

Žáci i rodiče, kteří se budou chtít dozvědět o Německém jazykovém diplomu podrobnější informace, mohou kontaktovat koordinátora Německého jazykového diplomu na Mendelově gymnáziu, Mgr. Petra Janštu, a to na emailové adrese jansta@mgopava.cz nebo na telefonním čísle 555 557 417.

Historie DSD II na Mendelově gymnáziu

Rok Účast Zkoušku složilo
2019/2020 12 10
2018/2019 17 15
2017/2018 16 12
2016/2017 19 14
2015/2016 18 16
2014/2015 14 13
2013/2014 17 15
2012/2013 23 21
2011/2012 14 14
2010/2011 18 14
2009/2010 19 13
2008/2009 29 29
2007/2008 18 17
2006/2007 18 17
2005/2006 14 14
2004/2005 5 5
2003/2004 3 3
2002/2003 10 10
2001/2002 10 10