Šablony pro SŠ a VOŠ

  • Název projektu: Učíme se učit s moderními technologiemi
  • Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006654
  • je spolufinancován Evropskou unií

Hlavním cílem projektu je personální podpora ve škole, další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT, zapojení ICT technika do výuky.

Dokumenty