Aktivity pro studenty

MVL – prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA

prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA

Přednosta Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK

Vedoucí Centra pokročilých studií mozku a vědomí NUDZ

Teorie vědomí a současná společnost.

Otázka vztahu mezi vědomím a mozkem je doposud otevřená a představuje zásadní výzvu současné neurovědy. Její řešení by umožnilo nejen porozumět tomu, jak je konstruována a strukturována vědomá skutečnost a jaká je povaha reality, ale rovněž by bylo lépe zřejmé, jakými mechanismy dochází k rozvoji duševní nemoci. Na rovině celospolečenské pak teorie vzniku vědomé skutečnosti může přispět k pochopení a řešení negativních jevů jako jsou konspirační teorie apod.

Přihlaste se, prosím zde.

Uzavírka přihlášek 18. května (čtvrtek) 23:59.

 

Výsledky přijímacího řízení k 30. 5. 2023

Čtyřleté studium: přijatí, nepřijatí. Uchazeči přijatí v rámci autoremedury 30. 5. 2023. Uchazeči přijati v rámci autoremedury 19. 5. 2023.

Uchazeči přijati v rámci autoremedury 12. 5. 2023.

Osmileté studium: přijatí, nepřijatí. Uchazeči přijatí v rámci autoremedury 12. 5. 2023.

Nadané děti ZŠ Englišova na MGO

Krásné matematicko-fyzikální odpoledne uspořádali učitelé Mendelova gymnázia ing. Petr Hruda a Mgr. Adam Šťastný pro žáky Klubu nadaných dětí Mensy, kteří navštěvují speciální třídu na ZŠ Englišova.

Vše se můžete dočíst v 17. letošním čísle Regionu Opavsko.

POSTOUPILI JSME DO CELOSTÁTNÍHO FINÁLE SOUTĚŽE EUROREBUS

 

V sobotu 22. 4. 2023 se v Olomouci uskutečnilo krajské kolo soutěže Eurorebus. Probojovalo se do něj 7 tříčlenných týmů našeho gymnázia, a to ze tříd 1. B, 1. C, 2. C, 3. D, 3. ZS, 6. A a 8. A. Týmy mladých geografů si v konkurenci svých středoškolských soupeřů ze Severní Moravy vedly velmi dobře a dva z nich si svými výsledky zajistily postup do celostátního finále.

Jedná se o tým 8. A ve složení Julie Bogdány, Kryštof Hoza a Jakub Müller se umístil na bronzové příčce a tým 6. A ve složení Julie Hořínková, Petr Mikulík a Matěj Zygula, který obsadil 4. místo.

Blahopřání však patří i těm žákům soutěžních tříd, kteří se účastnili všech předchozích elektronických kol soutěže v průběhu celého školního roku, neboť i jejich bodový zisk se podílel na nominaci nejúspěšnějších trojic mladých geografů do krajského kola.

Více o soutěži i výsledcích naleznete na https://www.eurorebus.cz/

 

Alena Pavelková

Studenti vydali Mendelovy listy

Mendel naší školou žije. Na jeho odkaz nyní navázali studenti MGO jejich nosnými slohovkami.

Mendel je neodmyslitelně spjat s naším gymnáziem. Na počest jeho kulatého výročí narození se konala spousta vzdělávacích akcí. Letmo můžeme vzpomenout putovní Mendelův hrášek či sadbu Mendelova stromu v aleji opodál gymnázia. Na to vše nyní navázali studenti jejich projektem shromážděním pozoruhodných slohových prací v kombinaci s přiléhavými ilustracemi. Ne jinak než pod názvem Mendelovy listy!

Číst celý příspěvek

Renesance jako na dlani

V úterý 18. 4. proběhlo ve velké tělocvičně vystoupení skupiny Pernštejni, které bylo zaměřeno na Leonarda da Vinci. První část programu bylo edukativní představení o životě mistra Leonarda. Formou zábavného vystoupení jsme se blíže seznámili s jeho osobností, životem a s jeho díly a objevy. V druhé části programu jsme si mohli prohlédnout kopie Leonardových obrazů, jeho návrhy a náčrty a různé modely jeho vynálezů.

Výstava probíhala interaktivní formou, takže jsme si mohli spoustu z da Vinciho vynálezů sami vyzkoušet. Celý program byl jedinečný, velmi zábavný a moc se nám líbil.

Emma Churavá, 3. A

Dějepisný seminář na návštěvě

Jsme moc rádi, když se také díky našim absolventům dostaneme do zajímavých prostor, navíc s odborným výkladem bývalého žáka našeho gymnázia. Tentokrát můžeme poděkovat Mgr. Martinu Sosnovi, který se ujal studentů dějepisného semináře 3. ročníku a provedl je Státním okresním archivem, který má sídlo v Opavě na Březinově ulici.

Jeho úkolem je, kromě jiného, shromažďovat také materiály škol, cechů, spolků atd., v jeho prostorách se nachází více než 9 000 svazků a zhruba 250 titulů periodik. Tato instituce se zabývá ale nejen archivnictvím, nýbrž také regionální historií nebo českými dějinami. Kdo z vás potřebuje např. pomoc při tvorbě práce pro SOČ, má zde dveře otevřené. Toho využil právě jeden z žáků tohoto semináře, kterému p. Sosna pomáhá s odhalováním staveb opevnění našeho pohraničí.

Komise dějepisu