Besedy

Moderní výzvy lidstva a 800. výročí města Opavy

Proč nebylo radno ve 13. století platit pivo zlatou mincí? Proč by v (středověkém:-) Bruntálu chtěl žít každý? Jak se tehdy žilo průměrnému Opavanovi? Co bychom zažili my, kdybychom mohli použít stroj času? … aneb Breda stojí, nebo už to spadlo?

Z hlediska aktuálnosti už je tomu docela dávno (celkem tři týdny, konkrétně 19. března), kdy se v cyklu Moderní výzvy lidstva uskutečnila přednáška opavského rodáka a absolventa Mendelovo gymnázia, uznávaného historika zabývajícího se středověkými dějinami střední a západní Evropy a působícího na Masarykově univerzitě v Brně, prof. PhDr. Martina Wihody, Ph.D. Z hlediska historie je to však jen nepatrný zlomek času, zvláště ve srovnání s dobou, do které jsme se díky němu ponořili. Přenesli jsme se až do 13. století, do doby, kdy byla Opavě udělena městská práva.

Číst celý příspěvek

Moderní výzvy lidstva – Jiří Georgiev

Návrat geopolitiky? Mezinárodní vztahy v éře války na Ukrajině.

Pondělí 15. 4. v 10:00 hodin, Aula FVP SU

Přihlaste se, prosím, zde
Termín přihlašování: do čtvrtka 11. dubna 12:00 hod.

Opět rozjíždíme dárcovskou kampaň

Začíná další ročník školní kampaně DARUJEŠ? NE?! MY … ANO! Tato kampaň má za cíl přilákat mladé dárce krve, krevní plazmy a dobrovolníky, kteří se chtějí zapsat do registru dárců kostní dřeně. Začátek kampaně je vždy spojen s besedou, kdy s našimi studenty debatuje MUDr. Lukáš Stejskal, primář Hematologicko-Transfúzního oddělení Slezské nemocnice v Opavě.

Číst celý příspěvek

NÁŠ STUDENT NAVŠTÍVÍ EVROPSKÝ PARLAMENT V BRUSELU!

Náš velice aktivní student, Ondřej Nábělek (2.D), se v pátek, 8. března, zúčastnil simulace jednání zastupitelstva Moravskoslezského kraje, kterou organizoval místní spolek Mladých demokratů. Ke konci na 10 nejúspěšnějších čekala výhra v podobě zájezdu do Evropského parlamentu v Bruselu.

Složení zastupitelstva kopírovalo stav mandátů po volbách v roce 2020. Náš student si vyzkoušel jeden z devíti mandátů za Pirátskou stranu, kterou si předem vybral. Před začátkem samotné simulace byl prostor pro diskuzi s bývalým hejtmanem prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc. a zastupitelem za piráty JUDr. Ondřejem Ručkou.

Číst celý příspěvek

MVL: přednáška k 800. výročí města Opavy

prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D.
Provinční tvář velké změny
Vnímáme-li české dějiny jako složitý, nikdy nekončící dialog domácích předpokladů s různorodými vnějšími podněty, byla jedna z jeho závažných kapitol napsána v rámci velké změny, která je ve střední Evropě spojována s dlouhým 13. stoletím. Počátky Opavy přitom dokládají, že úspěšnou modernizaci společnosti za vlády posledních Přemyslovců lze dobře sledovat nejen v obecném, nýbrž také v neméně důležitém, provinčním rozměru.
Termín: Úterý 19. března 2024 v 11:15

Přihlaste se, prosím, zde.

Uzávěrka přihlášek ve čtvrtek 14. března do 12.00 hodin