Nezařazené

Zástupkyně MGO se zúčastnily mezinárodní konference

MGO dostalo pozvání na konferenci a workshopy v rámci projektu ALiCE (Assessment for Learning in Citizenship Education). Cílem je umožnit spolupráci mezi evropskými školami a společně vytvářet nástroje využitelné ve výuce občanských kompetencí na druhém stupni ZŠ a na SŠ.

Konference projektu ALiCE v Kroměříži se zaměřila na využití formativního hodnocení v kontextu výchovy k občanství v celé Evropě. Účastníci z ČR, Portugalska, Belgie, Nizozemí, Norska, Litvy, Itálie, Bulharska a Slovinska měli možnost srovnat, jak je výuka k občanství integrována do místních osnov vzdělávacích plánů. Zjistily jsme například, že severské země včetně Belgie a Nizozemí jsou na míle před námi – systém formativního hodnocení mají detailně rozpracován a je přirozeně používán ve výuce. Vzdělávací proces je založen na využívání celé řady kompetencí. Ty jsou žákům vštěpovány již na základní škole a tento proces přirozeně pokračuje i na škole střední. Nejedná se o pouhé předávání faktů, jako je tomu na většině českých škol; role učitele spočívá ve stanovení jasných cílů a navrhování efektivních učebních situací a skupinových aktivit. Studenti se učí uvažovat a kriticky posuzovat souvislosti v kontextu, což vede k aktivnímu a sebevědomému zapojování na národní a globální úrovni.

Celá akce, která probíhala v angličtině, byla pro zástupkyně MGO, Helenu Kukolovu a Petru Moravcovou, velmi motivující a inspirující. Kariérová poradkyně a koordinátorka projektů Erasmus+ Petra Moravcová se mimo jiné znovu přesvědčila o nezbytnosti uplatňování mezipředmětových vztahů a metody CLIL, které jsou hlavním cílem projektu Motivovaní učitelé mají motivované žáky v rámci programu Erasmus+.

Erasmus+ Krátkodobé projekty pro mobilitu zaměstnaců školy


První vlaštovky, tedy Petra Moravcová, Kateřina Kolářová a Petra Zvoníčková, zahájily odletem do teplých krajin maltských první část projektu Erasmus+.

Absolvováním kurzu CLIL (Content Language Integrated Learning) získaly odborné znalosti a také zajímavé podněty a tipy týkající se využití cizích jazyků ve výuce odborných předmětů. Měly možnost proniknout do tajů této inovativní metody, která rozvíjí moderní trend, a to obsahově i jazykově integrované vyučování.

V následujících 18 měsících bude mít dalších 27 vyučujících možnost zdokonalit své jazykové i odborné znalosti na kurzech nejen na Maltě, ale i v Irsku, Něměcku, Rakousku a Španělsku. Věříme, že aplikování metody CLIL přinese rozvoj kognitivních dovedností studentů, přirozené a smysluplné používání jazyka a zatraktivnění výuky

Buďte v obraze aneb informace kariérového poradenství

S novým školním rokem vás budeme informovat o novinkách a aktuálních nabídkách, které by vám mohly pomoci v rozhodování o vaší budoucí kariéře.

  • Pokud uvažujete o studiu na Univerzitě obrany v Brně, využijte možnosti získat podrobné informace na besedě o vojenském školství a práci v armádě. Koná se 28. 11. 2022 na Úřadu práce v Ostravě. Můžete se také zúčastnit besedy s vojáky, která se koná 30. 11. 2022 v Job clubu v Bruntále.
  • Láká vás studium a práce v Kanadě? Nepřehlédněte následující nabídku.
  • Future Leaders Exchange Program (FLEX) nabízí středoškolákům ve věku 14–17 let stipendia k ročním pobytům v USA. Studenti jsou ubytováni v hostitelských rodinách po celých spojených státech a navštěvují místní střední školu. V rámci stipendia je hrazeno také cestovné do USA a zpět.

2022 leták –Vojenské školství Ostrava

czenadians plakat 2022

Beseda s vojáky 2022 leták

FLEX_2023_Program_Brochure

Adaptační kurzy prvních ročníků 2022

Vážení studenti budoucích prvních ročníků,

na těchto odkazech naleznete bližší informace k adaptačním kurzům, které pro Vás chystáme v září 2022.

1.A

1.B

1.C

1.D

Úvodní informace a platební pokyny pro 1. ročníky 4 letého studia naleznete na tomto odkazu.

Úvodní informace a platební pokyny pro 1. A zde.

Těší se na Vás tým organizátorů adaptačních kurzů !

Poslední rozloučení

Odešla naše dlouholetá oblíbená kolegyně
Mgr. Jarmila Benešová,
na kterou její studenti vzpomínají s láskou, přivedla mnohé k literatuře a ke čtení.

Paní Mgr. Jarmila Benešová učila na gymnáziu v letech 1973 – 1997. Na gymnáziu učila češtinu, angličtinu a základy společenských věd.