Studium

Mendelovo gymnázium, opava

  • Všeobecně vzdělávací střední škola zřízená Moravskoslezským krajem.
  • Čtyřleté studium (obor 79–41–K/41 Gymnázium) a osmileté studium (obor 79–41–K/81 Gymnázium) je zakončeno maturitní zkouškou.

Koncepce školy

  • Poskytnout žákům kvalitní všeobecné středoškolské vzdělání. Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě.
  • Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Naučit žáky vyjadřovat svůj vlastní názor, formulovat ho, rozvíjet v nich zdravé sebevědomí.
  • Základním prostředkem k realizaci těchto cílů je plnění vzdělávacího programu, který je rozpracovaný tematickým plánem školy do jednotlivých předmětů.
  • Zohledňovat hlavní současné trendy současné školy, kterými jsou výuka cizích jazyků, ICT, přírodních věd a sebehodnocení žáků.
  • Podporovat zdravé sebevědomí žáků, jejich iniciativy, podněcovat je k rozvoji jejich osobnosti, vyzdvihovat jejich pozitivní výkony ve vyučování i mimo ně.

Čtyřleté studium

Žáci všech ročníků se již učí podle školního vzdělávacího programu s názvem „Tvořím, tvoříš, tvoříme…“.

Dokumenty ke stažení

Osmileté STUDIUM

Žáci všech ročníků se již učí podle školního vzdělávacího programu s názvem „Tvořím, tvoříš, tvoříme…“.

Dokumenty ke stažení