Přijímací řízení (PZ) 2022

VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 – VÝSLEDKY:

ČTYŘLETÉ STUDIUM:

OSMILETÉ STUDIUM:

 

ÚŘEDNÍ HODINY v době od 29. 4. až 6. 5. 2022

pro vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí, podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, odevzdání zápisového lístku:

Pá 29. 4. 2022 11:00 – 16:30 hod.

Po 02. 5. 2022 7:30 – 16:30 hod.

Út 03. 5. 2022 7:30 – 16:30 hod.

St 04. 5. 2022 7:30 – 16:30 hod.

Čt 05. 5. 2022 7:30 – 16:30 hod.

Pá 06. 5. 2022 7:30 – 15:00 hod.

Přijímací řízení na Mendelovo gymnázium, Opava

Přijímací řízení do prvního ročníku ve školním roce 2021/2022 se vyhlašuje na tyto obory denního studia:

 • čtyřleté gymnázium: 79–41–K/41 Gymnázium
 • osmileté gymnázium: 79–41–K/81 Gymnázium

Po uskutečnění přijímacího řízení budou žáci přijímáni do naplnění 3 tříd prvního ročníku čtyřletého gymnázia (90 žáků) a 1 třídy prvního ročníku osmiletého gymnázia (30 žáků).

Ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Přihlášky ke studiu

 • Termín odevzdání přihlášek řediteli MGO 1. březen 2022.
 • Přihlášku ke studiu je možné stáhnout zde.
 • Není třeba lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu!
 • Odevzdání přihlášek:
  • poslat poštou (NE e-mailem),
  • osobně přinést v době v pondělí – pátek od 8:00 – 15:30 hodin přímo na sekretariátu školy,
  • popř. po předchozí telefonické domluvě s paní ředitelkou předat přihlášku přímo jí v jiném sjednaném čase mimo jarní prázdniny.

Organizace přijímacích zkoušek na MGO

Přijímací zkoušky do 4letého studia se budou konat 12. a 13. dubna 2022 od 8.00 hodin v budově školy.

Přijímací zkoušky do 8letého studia pak 19. a 20. dubna 2022 od 8.00 hodin.

Uchazeči napíší testy z předmětu matematika (70 minut) a z předmětu český jazyk (60 minut).

Nezapomeňte si vzít s sebou:

 • pozvánka k přijímacím zkouškám,
 • psací (černě nebo modře píšící propisovací tužka) a rýsovací potřeby,
 • zbytek bude ještě upřesněn.

Náhradní termíny přijímacích zkoušek jsou stanoveny na 10. a 11. května 2022.

 

Obecné informace o jednotných přijímacích zkouškách na stránkách CERMATu https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Kritéra pro přijetí na MGO

Pro zájemce o čtyřleté studium: Kritéria PZ 4LG 2022

Pro zájemce o osmileté studium: Kritéria PZ 8LG 2022