Přijímací řízení (PZ) 2024

Přijímací řízení na Mendelovo gymnázium, Opava

Obecné informace o jednotných přijímacích zkouškách na stránkách CERMATu https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Kritéria přijímacího řízení na MGO pro školní rok 2024/2025

Pro zájemce o čtyřleté studium: Kritéria PZ 4LG 2024

Pro zájemce o osmileté studium: Kritéria PZ 8LG 2024

Přijímací řízení do prvního ročníku ve školním roce 2024/2025 se vyhlašuje na tyto obory denního studia:

  • čtyřleté gymnázium: 79–41–K/41 Gymnázium
  • osmileté gymnázium: 79–41–K/81 Gymnázium

Po uskutečnění přijímacího řízení budou žáci přijímáni do naplnění 3 tříd prvního ročníku čtyřletého gymnázia (93 žáků) a 1 třídy prvního ročníku osmiletého gymnázia (30 žáků).

Ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

Přihlášky ke studiu

  • Termín odevzdání přihlášek řediteli MGO 1.–20. únor 2024.
  • Přihlášku ke studiu je možné stáhnout zde.
  • Videonávod pro podávání přihlášek v systému DIPSY zde.
  • Není třeba lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu!