Přijímací řízení (PZ) 2023

Přijímací řízení na Mendelovo gymnázium, Opava

 

Obecné informace o jednotných přijímacích zkouškách na stránkách CERMATu https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

 

Kritéra pro přijetí na MGO

Kritéria budou aktualizována v lednu 2024, neuvažujeme o velkých změnách kritérií.

Pro zájemce o čtyřleté studium: Kritéria PZ 4LG 2023

Pro zájemce o osmileté studium: Kritéria PZ 8LG 2023

 

Přijímací řízení do prvního ročníku ve školním roce 2023/2024 se vyhlašuje na tyto obory denního studia:

 • čtyřleté gymnázium: 79–41–K/41 Gymnázium
 • osmileté gymnázium: 79–41–K/81 Gymnázium

Po uskutečnění přijímacího řízení budou žáci přijímáni do naplnění 3 tříd prvního ročníku čtyřletého gymnázia (90 žáků) a 1 třídy prvního ročníku osmiletého gymnázia (30 žáků).

Ředitelka školy k naplnění předpokládaného stavu žáků může vyhlásit další kola přijímacího řízení.

 

 

Přihlášky ke studiu

 • Termín odevzdání přihlášek řediteli MGO 1. březen 2023.
 • Přihlášku ke studiu je možné stáhnout zde.
 • Není třeba lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu!
 • Odevzdání přihlášek:
  • poslat doporučeně poštou (NE e-mailem),
  • osobně přinést v době v pondělí – pátek od 7:30 – 15:30 hodin přímo na sekretariátu školy,
  • popř. po předchozí telefonické domluvě s paní ředitelkou předat přihlášku přímo jí v jiném sjednaném čase mimo jarní prázdniny.

Organizace přijímacích zkoušek na MGO

Přijímací zkoušky do 4letého studia se budou konat 13. a 14. dubna 2023 od 8.00 hodin v budově školy.

Přijímací zkoušky do 8letého studia pak 17. a 18. dubna 2023 od 8.00 hodin.

Uchazeči napíší testy z předmětu matematika (70 minut) a z předmětu český jazyk (60 minut).

Nezapomeňte si vzít s sebou:

 • pozvánka k přijímacím zkouškám,
 • psací (černě nebo modře píšící propisovací tužka) a rýsovací potřeby,
 • zbytek bude ještě upřesněn.

Náhradní termíny přijímacích zkoušek jsou stanoveny na 10. a 11. května 2023.

 

Výsledky přijímacího řízení: