Maturity 2023

Přihlášky k maturitě

Přihlášky k maturitě žákům rozdají třídní učitelé. Vzor, jak máte přihlášku vyplnit naleznete zde. Dobře si přečtěte dokument MZ 2023 obecné podmínky… a podle něj se rozhodněte, zda zvolíte u maturity variantu A nebo B. Vyplňujte jen ta pole, která jsou ve vzoru vyplněna červeně.

Vzory vyplněné přihlášky pro 4leté studium:

Vzory vyplněné přihlášky pro 8leté studium:

Důležité termíny:

 • 25. 11. 2022
  • Žák odevzdá přihlášku k maturitě řediteli školy prostřednictvím třídního učitele
 • 1. – 10. 4. 2023
  • Proběhnou zkoušky konané formou písemné práce (v případě českého jazyka a literatury a cizího jazyka)
   • v pondělí 3. 4. 2023 písemná práce z jazyka českého
   • v úterý 4. 4. 2023 písemná práce z jazyka anglického
   • ve středu 5. 4. 2023 písemná práce z jazyka německého, ruského, španělského
 • 31. 3. 2023
  • Žák odevzdá seznam literárních děl k ústní maturitě z ČJL
  • Žák odevzdá žádost o nahrazeni zkoušky z cizího jazyka certifikátem z daného jazyka.
   • Podmínky pro nahrazení zkoušky z cizího jazyka naleznete zde.
   • Žádost o nahrazení si můžete stáhnout zde.
   • Maturitní zkoušku z cizího jazyka může žák nahradit standardizovanou zkouškou z daného jazyka. Viz seznam standardizovaných zkoušek z webu CERMATu.
 • 3. – 6. 5. 2023 Didaktické testy (DT – společná část maturity) – termíny, kdy se který DT píše, naleznete zde.
 • Ústní maturitní zkoušky (ÚMZ)
  • 16. – 19. 5. 2023 ÚMZ tříd 4. B a 4. C
  • 22. – 25. 5. 2023 ÚMZ tříd 4. D a 8. A

Informace CERMAT

naleznete na stránkách CERMATu zde. Součástí těchto webových stránek je mimo jiné:

hodnocení maturitních zkoušek

Maturitní témata profilové části

pro maturitní zkoušky ve školním roce 2022–2023