Maturity 2024

Důležité termíny:

 • 25. 11. 2023
  • Žák odevzdá přihlášku k maturitě řediteli školy prostřednictvím třídního učitele
 • 31. 3. 2024
  • Žák odevzdá seznam literárních děl k ústní maturitě z ČJL
  • Žák odevzdá žádost o nahrazeni zkoušky z cizího jazyka certifikátem z daného jazyka.
   • Podmínky pro nahrazení zkoušky z cizího jazyka naleznete zde.
   • Žádost o nahrazení si můžete stáhnout zde.
   • Maturitní zkoušku z cizího jazyka může žák nahradit standardizovanou zkouškou z daného jazyka. Viz seznam standardizovaných zkoušek z webu CERMATu.
 • 1. – 10. 4. 2024
  • Proběhnou zkoušky konané formou písemné práce (v případě českého jazyka a literatury a cizího jazyka)
   • v úterý 2. 4. 2024 písemná práce z jazyka českého
   • ve středu 3. 4. 2024 písemná práce z jazyka anglického
   • ve čtvrtek 4. 4. 2024 písemná práce z jazyka německého, ruského, španělského
 • 2. – 7. 5. 2024 Didaktické testy (DT – společná část maturity) – termíny, kdy se který DT píše, naleznete zde – budou aktualizovány.
 • Ústní maturitní zkoušky (ÚMZ)
  • 20. – 24. 5. 2024 ÚMZ tříd 4. B a 8. A
  • 27. – 31. 5. 2024 ÚMZ tříd 4. C a 4. D

Informace CERMAT

naleznete na stránkách CERMATu zde. Součástí těchto webových stránek je mimo jiné:

hodnocení maturitních zkoušek

(Kritéria budou aktualizována)

Maturitní témata profilové části

pro maturitní zkoušky ve školním roce 2023–2024

 

Přihlášky k maturitě

Přihlášky k maturitě žákům rozdají třídní učitelé. Vzor, jak máte přihlášku vyplnit naleznete zde. Dobře si přečtěte dokument MZ 2024 obecné podmínky… a podle něj se rozhodněte, zda zvolíte u maturity variantu A nebo B.
Vyplňujte jen ta pole, která jsou ve vzoru vyplněna červeně.

Vzory vyplněné přihlášky pro 4leté studium:

Vzory vyplněné přihlášky pro 8leté studium: