Volitelné předměty 2023/2024

Volba 4. volitelného předmětu

U volby 4. volitelného předmětu bylo uděláno první zúžení nabídkypřiloženém dokumentu vidíte výsledky před zúžením nabídky. Někteří studenti musí volit znovu a na nich závisí, které předměty budou vyřazeny při dalším zúžení nabídky. Ankety budou otevřeny do neděle 5. 3. 2023 do 20:00 hodin.

Volitelné předměty a kroužky – obecně

Volitelné předměty (VP) slouží žákům k prohloubení znalostí v oborech, které je zajímají a které jsou důležité pro jejich další profesní zaměření na VŠ. Jsou doplněním znalostí z povinné výuky.

V rámci volitelných předmětů připravujeme žáky nejen k přijímacím zkouškám na vysoké školy, ale také k certifikátním zkouškám z anglického jazyka a zkouškám DSD z německého jazyka.

Ve kterém ročníku si volí žáci volitelný předmět?

  • Studenti si volí v prvním ročníku jeden dvouhodinový povinný předmět. Tento se vyučuje po tři následující roky – tříletý předmět.
  • Ve druhém ročníku si volí dva dvouhodinové předměty, které se vyučují následující dva roky – dvouleté předměty.
  • Ve třetím ročníku si volí poslední dvouhodinový předmět – jednoletý předmět.

Jak se volí volitelný předmět?

Volba volitelných předmětů se provádí formou ankety v Bakalářích. Ankety bývají otevřeny začátkem ledna a uzavírají se koncem února. Žáci 1. ročníků čtyřletého studia a 5. A osmiletého studia, kteří budou poprvé volit VP, budou seznámení se způsobem volby v Bakalářích.

Tyto volby jsou dále nezaměnitelné. To znamená, že navštěvujete zvolený předmět až do maturity a nemůžete jej měnit.

Nelze volit v různých ročnících předměty téhož zaměření. To znamená, že si nemůžete např. 2krát navolit biologický seminář nebo anglickou konverzaci.

Nabídka volitelných předmětů na školní rok 2023/2024

V následujícím dokumentu najdete přehled aktualizované nabídky volitelných předmětů pro příští školní rok – 2023/2024 a obsah jednotlivých předmětů.

Aktualizace VP pro rok 2023–24