Mendelovo gymnázium v Opavě

Rekonstrukce elektroinstalace na MGO

V době od 1. června do 30. září 2022 bude v celé budově Mendelova gymnázia probíhat oprava elektroinstalace, škola je vyklizena a bez proudu. Rodiče i žáci byli již o této skutečnosti předem informování a seznámeni s organizací závěru tohoto a začátku příštího školního roku.

Vedení a sekretariát Mendelova gymnázia

budou mít po dobu rekonstrukce kancelář v budově Slezské univerzity na Bezručově náměstí 14 v Opavě, kancelář C204. Sekretariát bude v kanceláři C206.
Telefonní kontakty:
  • Pavla Ptáčková, sekretářka školy, dveře č. C206, 734 393 169
  • Mgr. Monika Klapková, ředitelka školy, dveře č. C204, 776 056 574
  • Mgr. Milan Pobořil, Ph.D, zást. řed. školy, dveře č. C204, 734 393 171
  • RNDr. Zuzana Baďurová, zást. řed. školy, dveře č. C204, 736 602 522
  • Radim Linhart, školník, v budově MGO, 734 393 167

Úřední hodiny:

červen: po-čt 8:30 – 12:00; 12:30 – 14:30 hod., pá 8:30 – 12:00 hod.

červenec, srpen: středa 8:30 – 13:30 hod.

září: po-čt 8:30 – 12:00; 12:30 – 14:30 hod., pá 8:30 – 12:00 hod.

Upozornění pro žáky a pedagogické a nepedagogické zaměstnance školy:
Veškeré informace naleznete na webu školy, v suplování, v MS Teams nebo na školním a pracovním emailu. Všichni mají povinnost každý den informace sledovat. Upozorňujeme, že po dobu výuky na SU je nutno dodržovat školní řád a pravidla BOZP.

Zákonní zástupci (rodiče) nově přijatých žáků

  • Zápis z informační schůzky ze dne 14. 6. 2022 naleznete zde.

Virtuální prohlídka 360°

Prohlédni si školu, aniž bys musel k nám chodit. Stačí jen kliknout a užít si naši virtuální prohlídku.

Naši studenti už dostali vysvědčení. Budova školy se opravuje

Poslední rozloučení

V pondělí 20.6.2022 se rozloučíme s naši milou kolegyní

Hankou Gebauerovou,
která žila pro školu
a byla její součástí téměř 18 let.

Hanko,
budeš chybět…

Ochutnávka budoucnosti – návštěva Ströer Labs

V pondělí 13. června 2022 se čtyři studenti ze třídy 3. B Jan Petkov, Daniel Ryba, Štěpán Rychlý a Jan Trubka zúčastnili exkurze ve Ströer Labs. Vybaveni vlastními notebooky a sluchátky se mohli podívat, jak vypadá kariéra softwarového vývojáře.

Návštěva začala prohlídkou kanceláře a rychlou soutěží mezi našimi studenty ve stolním fotbalu v rekreační místnosti. Jakmile byli určeni vítězové, proběhla prezentace popisující okruh působnosti firmy Ströer Labs doprovázená diskuzí, po níž se studenti podívali na systémy Ströer Labs – jak vypadají a co dělají.

Číst celý příspěvek

Máme celkové výsledky celostátní SOČ

Již fakt, že z Mendelova gymnázia postoupilo hned šest studentů do celostátního kola SOČ, svědčí o mimořádných kvalitách našich studentů, kteří dosahují vynikajících výsledků v řadě humanitních i přírodovědných oborů. Celkové výsledky celostátního kola SOČ, které proběhlo ve dnech 10. – 12. června v Kutné Hoře, byly zveřejněny teprve 13. června a můžete je najít zde. Daniel Myšák se umístil na krásném 7. místě v ČR v oboru chemie s prací o enzymech, které se využívají k odkrytí čepiček na mRNA. V oboru biologie se na 9. místě v ČR umístil Vít Šindelář s prací o vlivu nanočástic oxidu titaničitého na obsah chlorofylu v mátě peprné. V oboru zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství se na 11. místě umístila Michaela Moravcová s prací o termoanalytických vlastnostech čokolády. V oboru ochrana a tvorba životního prostředí se na 9. místě v ČR umístil Kryštof Hoza s prací od adsorbentech na bázi odpadních plastů. V oboru teorie kultury, umění a umělecké tvorby se na 9. místě umístila Marie Janovská s prací: Síla slova – sir Ray Davis a jeho tvorba. V oboru filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory se na 11. místě umístili Viktor Hartmann a Dominik Kalouda s prací o výzkumu rétoriky politických lídrů a jeho dopadu na společnost.

Číst celý příspěvek

Zúčastnili jsme se celostátního kola SOČ v Kutné Hoře

Ve dnech 10. – 12. 6. proběhlo celostátní kolo Středoškolské odborné činnosti v Kutné Hoře. Moravskoslezský kraj reprezentovalo celkem 27 studentů. Z Mendelova gymnázia letos postoupil do celostátního kola SOČ rekordní počet studentů v různých oborech, konkrétně 6. Jednalo se vítěze krajského kola nebo studenty, kteří se umístili na druhém místě. Za chemii nás reprezentoval Daniel Myšák, za biologii Vít Šindelář, za obor zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství nás reprezentovala Michaela Moravcová, za ochranu a tvorbu životního prostředí reprezentoval Kryštof Hoza, obor filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory zastupovali Viktor Hartmann a Dominik Kalouda a za obor Teorie kultury, umění a umělecké tvorby reprezentovala Mendelovo gymnázium Marie Janovská.

Číst celý příspěvek