Školská rada

Školská rada Mendelova gymnázia v Opavě

Školská rada Mendelova gymnázia, Opava, příspěvkové organizace byla ustavena
1. září 2005.

Složení školské rady:

Předseda: Mgr. Petr Michalčík p.michalcik@email.cz
Tajemník: RNDr. Zuzana Baďurová badurova@mgopava.cz
Člen: Mgr. Vanda Myšáková vanda.mysakova@hotmail.com
Člen: Ing. Zbyněk Obdržálek zbynek.obdrzalek@gmail.com
Člen: Ing. Jan Sedláček jan.sedlacek.st@gmail.com
Člen: Mgr. Adam Wiltsch wiltsch@mgopava.cz

V tomto složení byla Školská rada Mendelova gymnázia postupně zvolena a jmenována během školního roku 2020/2021. Volby a jmenování se zdržely vlivem epidemiologické situace ve výše jmenovaném školním roce. První schůzka školní rady se uskutečnila 22. 10. 2021. Zde byl opět zvolen jako předseda ŠR pan Mgr. Petr Michalčík.

Dokumenty

Zápisy a usnesení ze schůzí