Školská rada

Volby do školské rady (ŠR)

Vzhledem k malé účasti voličů z řad zákonných zástupců a žáků nad 18 let proběhne dne 4. října 2023 od 15:00 do 17:00 druhé kolo voleb do ŠR. Volby se budou konat v přízemí v učebně 4. B.

Navržení kandidáti za zákonné zástupce:

Mgr. Petr Michalčík, právník, 39 let

Mgr. Vanda Myšáková, krajská koordinátorka CSV, 56 let

28. srpna 2023 proběhly volby do ŠR z řad pedagogů. Pro práci ve školské radě byli pro další období zvoleni Ing. Petr Hruda, učitel matematiky na MGO (získal 58 hlasů / 2 se zdrželi hlasování / nikdo nebyl proti) a RNDr. Zuzana Baďurová učitelka fyziky a informatiky (získala 59 hlasů / 1 se zdržel hlasování / nikdo nebyl proti).

Z krajského úřadu byli potvrzeni pro další období Ing. Jan Sedláček a Ing. Zbyněk Obdržálek.

Školská rada Mendelova gymnázia, Opava

Školská rada Mendelova gymnázia, Opava, příspěvkové organizace byla ustavena
1. září 2005.

Složení současné školské rady:

Předseda: Mgr. Petr Michalčík p.michalcik@email.cz
Tajemník: RNDr. Zuzana Baďurová badurova@mgopava.cz
Člen: Mgr. Vanda Myšáková vanda.mysakova@hotmail.com
Člen: Ing. Zbyněk Obdržálek zbynek.obdrzalek@gmail.com
Člen: Ing. Jan Sedláček jan.sedlacek.st@gmail.com
Člen: Mgr. Adam Wiltsch wiltsch@mgopava.cz

V tomto složení byla Školská rada Mendelova gymnázia postupně zvolena a jmenována během školního roku 2020/2021. Volby a jmenování se zdržely vlivem epidemiologické situace ve výše jmenovaném školním roce. První schůzka školní rady se uskutečnila 22. 10. 2021. Zde byl opět zvolen jako předseda ŠR pan Mgr. Petr Michalčík.

Dokumenty

Zápisy a usnesení ze schůzí