Spolek při Mendelově gymnáziu G.H.O.ST., z. s.

 

logo_ghost

Občanské sdružení, dnes zapsaný spolek G.H.O.St., z.s. (Gymnázium Helps Our Students) při Mendelově gymnáziu byl založen v roce 2006, zakládajícími členkami byly Gabriela Onderková, Hana Gebauerová a Monika Klapková. Příčinou jeho vzniku byla velmi nešťastná sociální situace jednoho mimořádně talentovaného žáka, nikdo tehdy netušil, jak bude existence sdružení kvitována, potřebná a důležitá: za 12 let jeho existence bylo totiž díky finančním i materiálním příspěvkům dobrovolných dárců z řad rodičů a příznivců školy podpořeno přes sto žádostí a bylo rozděleno téměř 300 000 Kč sociálně potřebným studentům formou jednorázových i pravidelných příspěvků na různé účely (kurzy, výlety, exkurze, nákupy učebnic, obědy apod.). G.H.O.St., z.s. tak již 12 let jako dobrý duch bdí nad žáky našeho gymnázia, aby jim pomohl vytvořit optimální podmínky ke studiu, a tak jim usnadnil přechod na vysokou školu a následně do života. Taky nás moc těší, že mnozí z těch, jimž byla pomoc poskytnuta, vystudovali vysoké školy, dobře se jim vede a dnes sami pomáhají jiným. Snad jsme jim v tom byli inspirací…


Občanské sdružení G.H.O.St, z.s. vzniklo v roce 2007. Název sdružení je akronym, vychází z hlavního cíle sdružení – Gymnasium Helps Our Students (gymnázium pomáhá svým studentům). Založily jej vyučující MGO Mgr. Gabriela Onderková společně s Mgr. Monikou Klapkovou.

Prvotní motivací pro vznik sdružení byla velice špatná finanční a sociální situace jednoho nadaného studenta víceletého gymnázia, kterého vychovávala za velmi nuzných podmínek babička, jež ze svého důchodu nemohla zajistit ani základní potřeby pro studium jako jsou učebnice, pomůcky do školy, vstupné na kulturní a jiné akce pořádané školou či obědy ve školní jídelně. O akcích třídy jako jsou výlety, exkurze nebo lyžařský či turistický kurz nemohla být ani řeč.

Hledalo se tedy řešení, jak nejen tomuto studentovi, ale i jiným žákům v nelehké životní situaci pomoci, a výsledkem bylo založení občanského sdružení GHOST. Velice šikovný student MGO vytvořil naše logo, které najdete na našich letáčcích a v úvodu tohoto textu.

Své priority sdružení formulovalo takto:

GHOSt si klade za cíl získávat a zajišťovat finanční, materiální a lidskou pomoc pro sociálně strádající mládež studující na Mendelově gymnáziu, finančně vypomáhat žákům při zajišťování studia a oceňovat výrazné talenty z řad studentů. Sdružení směřuje k tomu, aby byly vytvářeny optimální podmínky pro duchovní, sociální a tělesný rozvoj všech žáků Mendelova gymnázia.

V praxi to neznamená nic jiného, než že s pomocí studentů a zejména jejich rodičů hledáme možnosti materiálního a finančního sponzoringu, abychom následně mohli pomoci těm, kteří to potřebují. Našimi sponzory jsou převážně rodiče žáků, kteří posílají příspěvek na účet sdružení každý měsíc případně jednorázově nebo rodiče, kteří přispívají během třídních schůzek koupí malého dárku vyrobeného našimi studenty. Nemalou měrou se na příjmech sdružení podílejí také návštěvníci benefičních koncertů, které příležitostně organizujeme, jako je Motýlek v dlani nebo rockové koncerty. Veškerá činnost sdružení vychází z volného času členů, studentů a přátel sdružení a nikdo za ni nedostává plat ani jednorázové výplaty, všechny získané peníze jdou ve prospěch potřebných studentů Mendelova gymnázia

Finanční příspěvek pro každého žáka je schvalován členy sdružení na základě zdůvodněné žádosti, která je ověřována a odsouhlasena třídním učitelem. Žádost si mohou potřební studenti stáhnout v dokumentech školy.

Od roku 2007 do roku 2018 jsme jednak od sponzorů, jednak formou charitativních kulturních akcí či sbírek, získali pro sdružení přes 320 000 Kč, z toho bylo zatím potřebným vyplaceno přes 250 000 Kč, a to na školní pomůcky, lyžařské a turistické kurzy, exkurze, školní výlety apod. Zbytek peněz zůstává vždy na účtu sdružení. Za dobu existence GHOSTu jsme vyřídili přes 100 žádostí. Dále jsme také našli laskavého sponzora, který věnoval našemu nadanému studentu nový notebook.

Jak naše ekonomicky znevýhodněné studenty podpořit:

  • můžete si zakoupit u studentů dárkový předmět vyrobený studenty během třídních schůzek na Mendelově gymnáziu
  • finanční hotovostí během třídních schůzek nebo po telefonické či elektronické domluvě u předsedkyně spolku Mgr. Moniky Klapkové, která Vám vydá potvrzení (smlouvu) o převzetí daru
  • dobrovolným příspěvkem na některé z benefičních akcí
  • zasláním libovolného finančního daru na účet sdružení č. 213602574/0300.,
  • zasíláním pravidelného měsíčního příspěvku na účet sdružení č. 213602574/0300.

Informace na tel.: 776 056 574 nebo 777 606 182, příp. na e-mailu monika.klapkova@seznam.cz. Pokud chcete poslat nebo pravidelně posílat na účet sdružení GHOST finanční prostředky, předsedkyně Vám vystaví smlouvu na daný příspěvek.

Děkujeme srdečně všem stávajícím i budoucím dárcům za pochopení i velkorysost, protože obdarovat někoho není v dnešním světě vůbec samozřejmá věc…

Vyúčtování G.H.O.St., z.s.

Správní rada sdruženÍ

Předseda:

  • Mgr. Monika Klapková

Členové:

  • Mgr. Gabriela Onderková
  • Mgr. Hana Gebauerová
  • Mgr. Kateřina Kolářová
  • Milan Frankl