Výuka

Plenér je super!

21.června se studenti výtvarné poloviny třídy 1.B sešli za Opavou aby společně zkusili pocity, které okoušeli velcí malíři už od 19. století. Plenér. Poprvé. Poprvé technikou suchého pastelu, poprvé v přírodě. Jak se to povedlo, budete moci prozkoumat v září, kdy budou práce vystaveny. Těšte se!
Iva Krystová a Miroslava Honová

Jeli jsme na celostátní kolo soutěže Eurorebus!

Ve středu 5. června se vydal tým zástupců třídy 2. B (Vojtěch Lagan, Lukáš Fajkus a Magdaléna Gališová) společně s paní učitelkou Selvekovou na celostátní kolo zeměpisné soutěže Eurorebus. Republikové kolo se tentokrát konalo v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze.

 

Soutěžící se potýkali celkem s 36 úlohami, které měly za úkol prověřit znalosti a dovednosti týkající se primárně zeměpisu. Dále však bylo potřeba využít všeobecný přehled ze současného světa i znalosti z oblasti dějepisu či aplikovat kritické myšlení. Nejvíce soutěžící zaskočila otázka z autoškoly, která dle nás moc nezapadala do koncepce této soutěže.

Součástí velkolepého programu, který pro nás organizátoři připravili, byly různé soutěže o ceny. Největší překvapení však byla přínosná návštěva moderátora DVTV Martina Veselovského, který nám představil projekt Turistika beze stop. Cílem tohoto projektu je představit netradiční místa v České republice a celkově podpořit cestování po Česku, a to s co největší ekologickou šetrností k životnímu prostředí a planetě.

Nakonec se tým ve vysoké konkurenci umístil na krásném 16. místě z celkových 40 skupin v kategorii středních škol. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na naší účasti podíleli, a zároveň také těm, kteří mají zájem o rozvoj svého všeobecného přehledu.

Autor příspěvku: Vojtěch Lagan, 2.B

Zlatý poklad na Stříbrném jezeře nalezen!

Dne 31.5. se konal u Stříbrného jezera program pro nižší gymnázium k příležitosti Dne dětí. Celou akci organizovala třída 4.A, která si pro svoje mladší spolužáky připravila týmovou hru s názvem Zlatý poklad na Stříbrném jezeře.

První částí programu byla stanoviště s úkoly, které byly opravdu pestré. Žáci nižšího gymnázia se museli popasovat s lukostřelbou, poznáváním měst, tancováním a různými dalšími aktivitami. Následně se konala druhá část programu, která už zahrnovala samotné hledání onoho slibovaného pokladu. Dostat poklad však nebylo vůbec jednoduché, protože týmy musely prokázat, že dokáží stát při sobě a držet se po celou dobu hry za ruce.

I přes to všechno můžeme hrdě oznámit, že zlatý poklad na Stříbrném jezeře byl nalezen, a tradice Dne dětí na Mendláku znovu obnovena!

za 4.A Emma Churavá

Benefiční běh mendláků

Dne 15. 5. 2024 proběhla akce s názvem Benefiční běh mendláků. Celou akci plánoval a realizoval tým ekonomického semináře sestávající z těchto členů: Karol Knapčík, Julie Hořínková, Dominik Klapuch, Štěpán Lazecký, David Jurečka a Max Híreš pod vedením paní učitelky Jany Vítkové a PMI institute #PMI4Life.

Cílem běhu bylo vybrat dostatek finančních prostředků ze startovného a dobrovolných příspěvků pro zkvalitnění života postižených dětí z organizace Sírius Opava a k tomu si zpříjemnit den sportem.

Číst celý příspěvek

Studijní cesta do Štrasburku byla zážitkem…

Štrasburk, krásné francouzské město nedaleko německých hranic, kde sídlí asi 20 evropských institucí, z nichž nejvýznamnější je Evropský parlament – EP, Rada Evropské unie a Evropský soud pro lidská práva. A právě do Štrasburku jsme dostali pozvání od europoslance Jiřího Pospíšila na čtyřdenní studijní cestu, které jsme se zúčastnili s paní ředitelkou – jmenovitě studenti Tadeáš Foldyna (5. A), Lukáš Fajkus (2. B), Karolína Zemanová (2. C), Anja Klátová (7. A) a Hynek Čuška (7. A). Na návštěvě Evropského parlamentu jsme se dozvěděli mnoho informací, zejména jak funguje EP, mohli jsme v něm sledovat vystoupení české europoslankyně ke Gruzii.

Během těch pár dní jsme kromě návštěvy EP toho zažili ještě opravdu hodně, od výstupu na věž katedrály, přes plavbu lodí nebo návštěvu historické čtvrti Petit France.

Číst celý příspěvek

Zákulisí soudního ringu

Tým studentů z 2.D se na začátku letošního roku zapojil do právnické soutěže MootCourt, kterou organizovala Právnická fakulta univerzity Palackého v Olomouci. Tato soutěž simuluje soudní řízení a umožňuje studentům zkusit si napsat obhajobu podloženou právem a samotné jednání před soudem. MootCourt je skvělou příležitostí pro získání zkušeností z oblasti práva.

Naši studenti Sandra Kupková, Ondřej Nábělek a Marek Ott, po necelé čtyřměsíční přípravě, dne 26. 4. stanuli před soudem, aby představili případ Alex Krátké, binárně začleněné do ženského pohlaví.

Číst celý příspěvek