Sdružení přátel Mendelova gymnázia, z. s.

Správní rada

Předseda: Mgr. Aleš Staněk
Hospodářka: Pavla Ptáčková
Člen: MUDr. David Onderka
Člen: Ing. Kamila Halfarová, MBA
Člen: Ing. Jan Sedláček
Člen: Mgr. Blažena Gebauerová
Člen: Mgr. Petr Michalčík
 • číslo účtu Sdružení přátel Mendelova gymnázia: 150778264/0300

Dne 22. 10. 2015 se „Sdružení přátel Mendelova gymnázia“ transformovalo na spolek s názvem „Sdružení přátel Mendelova gymnázia, z. s.“. Spolek je zapsán ve spolkovém rejstříku v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb. u Krajského soudu v Ostravě pod č.j. L4207/RD2/KSOS; Fj 78967/2015/KSOS. Slouží i nadále ke zkvalitnění výuky na naší škole, k dalšímu rozvíjení schopností a znalostí studentů nejen ve škole, ale i v mimoškolní činnosti.

Posláním spolku je podporovat konání kulturních, sportovních a odborných akcí pro školní mládež Mendelova gymnázia. Jedenkrát ročně se koná shromáždění třídních učitelů a zástupců rodičů. Toto shromáždění schvaluje dobrovolný příspěvek do Sdružení přátel Mendelova gymnázia, z. s. pro daný školní rok, schvaluje výroční a revizní zprávu školy.

Celá činnost spolku se řídí stanovami spolku.

Ustavující dokumenty spolku

Příjmy spolku

 • příspěvky od rodičů
 • sponzorské příspěvky
 • dotace

Výdaje spolku

 • nákup učebnic a pomůcek pro žáky gymnázia
 • knižní poukázky a věcné dary jako odměny nejlepším studentům za umístění v soutěžích
 • proplácení jízdného, startovného a kurzovného při olympiádách a
  sportovních soutěžích
 • částečné financování: vydání Ročenky, květinová výzdoba prostor školy, částečná rekonstrukce učeben a tříd, celkové zlepšení prostředí pro žáky
 • ostatní

Hospodaření