Zeměpis

Jeli jsme na celostátní kolo soutěže Eurorebus!

Ve středu 5. června se vydal tým zástupců třídy 2. B (Vojtěch Lagan, Lukáš Fajkus a Magdaléna Gališová) společně s paní učitelkou Selvekovou na celostátní kolo zeměpisné soutěže Eurorebus. Republikové kolo se tentokrát konalo v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze.

 

Soutěžící se potýkali celkem s 36 úlohami, které měly za úkol prověřit znalosti a dovednosti týkající se primárně zeměpisu. Dále však bylo potřeba využít všeobecný přehled ze současného světa i znalosti z oblasti dějepisu či aplikovat kritické myšlení. Nejvíce soutěžící zaskočila otázka z autoškoly, která dle nás moc nezapadala do koncepce této soutěže.

Součástí velkolepého programu, který pro nás organizátoři připravili, byly různé soutěže o ceny. Největší překvapení však byla přínosná návštěva moderátora DVTV Martina Veselovského, který nám představil projekt Turistika beze stop. Cílem tohoto projektu je představit netradiční místa v České republice a celkově podpořit cestování po Česku, a to s co největší ekologickou šetrností k životnímu prostředí a planetě.

Nakonec se tým ve vysoké konkurenci umístil na krásném 16. místě z celkových 40 skupin v kategorii středních škol. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na naší účasti podíleli, a zároveň také těm, kteří mají zájem o rozvoj svého všeobecného přehledu.

Autor příspěvku: Vojtěch Lagan, 2.B

OPAVSKÝ DEN ZEMĚ BYL NEJEN PRO OTUŽILÉ

Opavský Den Země 21.4. se uskutečnil od 13 do 16.00 hodin. Nejen nás, ale i ostatní organizátory potrápil silný vítr, sněžení a teploty něco málo nad nulou.

Mendlák měl letos na této akci svůj zelený stánek, který byl zaměřen na řeky v okrese Opava a všechno ekologicko-biologicko-zeměpisné, co s tím souvisí. Návštěvníci si mohli prohlédnout dermoplastické preparáty sladkovodních ryb. Mezi nejoblíbenější aktivity našeho stánku patřilo chytání plastových rybiček na skutečnou udici nebo vědomostní kvízy.

Všichni návštěvníci dostali od nás drobné upomínkové předměty a něco sladkého na zub. Děkujeme studentům 1. D, 4. C a 4. A za vydatnou pomoc při nelehkých podmínkách.

Těším se na na další ročník ;)

Adam a Ondra

 

Olympiáda ze zeměpisu

V krajském kole zeměpisné olympiády se nám dařilo!

Milovníci zeměpisu opět měřili své síly v zeměpisné olympiádě, ve které museli projevit znalosti nejen z fyzickogeografické a socioekonomické části, ale i prakticky dokázat, že dovedou plnit úkoly za pomocí vybraných map.

Koncem února se konalo okresní kolo zeměpisné olympiády, ve které se nejvíce dařilo studentům v kategorii středních škol. Na 7. místě se umístil Lukáš Fajkus (2.B) a stříbrnou příčku obsadil Jakub Dehner (8.A), který si tak zajistil postup do krajského kola. Velká pochvala za reprezentaci školy patří také studentům nižšího gymnázia – Damienu Lagarde (1.A), Lence Chovancové (2.A) a Emě Krybusové (3.A).

V krajském kole, které se konalo 27. března v Ostravě, se podařilo Jakubovi získat celkem 83,5 bodů, a tím tak obsadit krásné 2. místo. Do celostátního kola automaticky postupují pouze vítězové daného kola. Do posledních chvil jsme však netrpělivě čekali, zdali se postup nepodaří dodatečným výběrem, který se skládá z žebříčku těch nejlepších řešitelů celé České republiky. Souboj to byl opravdu velmi těsný, jelikož postup Jakubovi utekl o pouhé dva body. I přesto se však jedná o nádherné umístění a my ještě jednou moc gratulujeme a přejeme další nejen zeměpisné úspěchy!

Mgr. Eliška Selveková

ZOO Lešná – 3. A + 2. A

Letošní počasí nám opět velmi přálo i když byl teprve konec dubna. Díky tomu mohli studenti zahlédnout lvy slony, tygry, žirafy, medvědy, různé druhy ptáků; vyzkoušet si krmení rejnoků, projít se přímo mezi klokany…Zoo Lešná patří mezi nejkrásnější a nejnavštěvovanější zahrady v ČR. I ve všední dny vám může taková návštěva přinést mnoho nevšedních setkání. Proč nevyužít pavilony, bez dlouhých front a cestičky téměř bez lidí, pro nevšední výuku zoologie?

Jedeme do celostátního kola soutěže Eurorebus!

V sobotu 20. dubna se vybrané tříčlenné týmy tříd 2.B (Vojtěch Lagan, Lukáš Fajkus, Magdaléna Gališová) a 2.C (Zuzana Kavanová, Tomáš Fojtík, Kamil Vícha) společně s paní učitelkou Selvekovou vydaly do Olomouce na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého na krajské kolo tradiční a uznávané vědomostní soutěže Eurorebus. Jelikož se pro obě třídy nejednalo o premiéru, mohli zúročit své zkušenosti nejen v taktice, ale i celkové spolupráci, která zejména z důvodu časové náročnosti a obtížnosti úloh byla velmi důležitá.

Číst celý příspěvek

Dnes jsme se rozloučili s posledními Mendláky na zkoušku

Máme za sebou 3. turnus našeho projektu Mendlákem na zkoušku. Tento projekt je určen žákům 9. tříd ZŠ, kteří chtějí poznat život středoškoláka (gymnazisty) ještě předtím, než ukončí studium na základní škole. Žáci ZŠ se stali součástí třídy 4. A. Během 2 jednodenních setkání tak poznali výuku řady vyučujících našeho gymnázia.

Číst celý příspěvek