GDPR

Ochrana osobních údajů / informace o zpracování

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Moore Advisory CZ s.r.o.

se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 09692142,

kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka

email: petr.stetka@moore-czech.cz,

telefon: +420 734 647 701,

datová schránka: q4hs4wu

 

Název Organizace: Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace;
IČO: 47813113, se sídlem Komenského 5, 746 01 Opava

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Milan Pobořil, Ph.D.

Telefon: + 420 733 361 583

E-mail: poboril@mgopava.cz

(dále jen „správce“)

Správce v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Pokud správce zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od správce informaci o zpracování vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným správcem;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných správcem, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které poskytl;
  • podat stížnost dozorovému orgánu;
  • Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Svá práva vůči správci uplatňujete cestou pověřence pro ochranu osobních údajů případně přímo u správce.