Matematické snění

pythagoras_finalJiž druhým rokem probíhají na Mendelově gymnáziu besedy pod názvem Matematické snění, které jsou zaměřeny na žáky se zájmem o netradiční matematiku a přemýšlení o zajímavých úlohách a problémech i na přípravu na matematickou olympiádu všech kategorií.
Tato pravidelná setkávání zájemců o matematiku probíhají ve spolupráci s Ústavem matematiky Slezské univerzity v Opavě.
Besedy jsou zaměřeny nejen na řešení přípravných úloh k MO, ale zájemci budou seznámeni i s novinkami, problémy a zajímavostmi z matematiky. Studenti budou mít také možnost si vyzkoušet různé typy hlavolamů. Besedy se konají ve specializované třídě, vedou je vysokoškolští učitelé. Kurz je bezplatný a žáci nejsou hodnoceni známkou.

Bereme ohled i na věkovou rozdílnost zájemců, a proto jsou vytvořeny tři skupiny:

 • 1. skupina 8. a 9. ročník základních škol a příslušný ročník osmiletého gymnázia.
  Kurz bude probíhat v pondělí od 14:30 do 16:30 hodin.
 • 2. skupina 1. a 2. ročník čtyřletého studia a příslušný ročník osmiletého studia. Kurz bude probíhat v pondělí od 14:30 do 16:30 hodin.
 • 3. skupina 3. a 4. ročník čtyřletého studia a příslušný ročník osmiletého studia. Kurz bude probíhat ve čtvrtek od 14:00 do 16 hodin na Matematickém ústavu SU.
 • V příštím školním roce 2016/17 bude výuka probíhat každý týden v odpoledních hodinách od 14:30 do 16 hodin v pondělí a čtvrtek.
 • Se zahájením kurzů počítáme již začátkem září, a budou probíhat každý týden.
 • V případě problémů s dopravou je možná individuální domluva s lektorem.
  Dále doporučujeme podle zájmu navštěvovat kurzy duplicitně i ve vyšším ročníku.
 • Zájemci, hlaste se na adrese: cerninova@mgopava.cz.

Za organizační tým doc. RNDr. Jana Kopfová, PhD. (SU – MÚ Opava), Mgr. Danuše Černínová (MGO), doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D. (SU – MÚ Opava)