Matematické snění

pythagoras_finalJiž desátým rokem budou probíhat na Mendelově gymnáziu besedy pod názvem Matematické snění.

Snění je určeno žákům se zájmem o netradiční matematiku, přemýšlení o zajímavých úlohách a problémech, pro zájemce o kvalitní přípravu na matematickou olympiádu všech kategorií a další soutěže.

V předešlých letech zaznamenalo Mendelovo gymnázium výrazné úspěchy v podobě účasti studentů v týmech, které reprezentovaly ČR na mezinárodní matematické olympiádě, na středoevropské olympiádě, na dívčí evropské matematické olympiádě i na česko-slovensko-polském setkání juniorů. Studenti naší školy přivezli několik medailí. S přípravou na takové soutěže je nutné začít co nejdříve!

Matematika je důležitá nejenom jako samostatný obor, ale její aplikace v informatice, v ekonomice, v inženýrství, v biologii, v chemii, v medicíně a dalších odvětvích nabývají stále většího významu. Jistě jste slyšeli o stále více se vyvíjející umělé inteligenci, i tam je podstatnou součástí matematika. Umění řešení problémů a logického argumentování je navíc důležitou školou do života. Pokud se chceš věnovat těmto odvětvím, Matematické snění tě určitě obohatí.

Přitom úspěch není naše nejvyšší motivace, na besedách s námi zažiješ mnoho radosti z matematiky, kterou můžeš sdílet se svými kamarády. Přijď mezi nás, i když máš pocit, že s matematikou nejsi právě kamarád, ale chtěl bys to změnit, pokusíme se o to společně.

Besedy jsou zaměřeny nejen na řešení přípravných úloh k matematické olympiádě, ale zájemci budou seznámeni i s novinkami, problémy a zajímavostmi z matematiky. Kurz je bezplatný a žáci nejsou hodnoceni známkou.

Kdy: úterý 13.40 – 17.00, středa 14.20 – 17.00 (zahájení 5. září)
Kde: 2. C (2. poschodí)

Na zájemce se těší paní doc. RNDr. Jana Kopfová, PhD., SU – MÚ Opava.

Přihlašovat se můžete na adrese: kopfova@mgopava.cz, popř. u vyučujících matematiky.

Pokud Vám den a čas nevyhovují, přijďte, domluvíme se individuálně.