Aktivity pro studenty

Vše bylo vysvětleno stručně, zábavně a správně

V pátek 31. 3. proběhlo na MGO školní kolo soutěže Zlepši si techniku, které se zúčastnilo celkem 17 studentů z nižšího i vyššího gymnázia. Děkujeme všem za pěkná vystoupení s chemickou a s fyzikální tématikou, ocenili jsme také zábavnost, kreativitu a věcnou správnost. A jak to všechno dopadlo?

Číst celý příspěvek

4. A hledá, zpracovává a tvoří

Třída 4. A dostala v hodině chemie „bojový“ úkol. Žáci zpracovali téma fosilní paliva a pohonné hmoty formou posteru. Do posteru měli zakomponovat nejen oblast chemie, ale i ekologie, průmyslu, historie a ekonomie. Jak se jim to povedlo? Příklady výtvorů naleznete ve fotogalerii.

Zlepši si techniku

V pátek 31. 3. proběhne na MGO školní kolo popularizační soutěže Zlepši si techniku. Budeme vás čekat 4. vyučovací hodinu v CHP. Můžete soutěžit v 2–5členných týmech nebo jako jednotlivci a to v kategorii ZŠ i SŠ. Zadání soutěže je jednoduché. Během 4 minut máte objasnit nějaký fyzikální, chemický, biologický nebo matematicky experiment nebo jev s využitím pomůcek, které si donesete s sebou. Můžete mít kostým a zahrát vše v nějaké scénce. Důležité je, aby to, co vysvětlujete, bylo vysvětleno správně a pokud možno zábavnou formou. Nechte se inspirovat v těchto odkazech:

https://www.youtube.com/watch?v=MZb4YDYRLkQ

https://www.youtube.com/watch?v=ZogFIQIhgFQ

Číst celý příspěvek

Chemická olympiáda má stále své příznivce

V únoru proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, která je určena studentům 3. A a 4. A. Úkolem studentů bylo vypracovat domácí část, test školní kola i praktickou část. Teoretická část byla zaměřena na sloučeniny dusíku, praktická část se týkala cukrářského droždí a kolorimetrie, což je analytická metoda, která je založena na porovnávání intenzity zbarvení roztoků o neznámé koncentraci konkrétní látky s roztokem téže látky o známé koncentraci. Do okresního kola postoupilo šest nejlepších studentů podle úspěšnosti ve školním kole: Barbora Nociarová, Terezie Bachová, Tadeáš Vítek, Nina Chodurová, Markéta Šimečková a David Slaný.

Číst celý příspěvek

Přírodovědná soutěž na MGO je stále populárnější

27. únor byl pro občany ČR významný nejen tím, že mohli zvolit novou hlavu státu, ale také pro mladé nadšence přírodních věd.

Opakovaně se u nás konala přírodovědná soutěž, tentokrát krajské kolo. Všichni soutěžící měli již za sebou úspěšné okresní klání. Více se můžete dočíst v posledním čísle Regionu Opavsko, které vyšlo 7. února 2023.

Navštívili jsme katedru chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Dne 1. února se skupina třiceti studentů chemických seminářů 3. ročníků zúčastnila exkurze na katedře chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Číst celý příspěvek