Aktivity pro studenty

Dějepisný seminář na návštěvě

Jsme moc rádi, když se také díky našim absolventům dostaneme do zajímavých prostor, navíc s odborným výkladem bývalého žáka našeho gymnázia. Tentokrát můžeme poděkovat Mgr. Martinu Sosnovi, který se ujal studentů dějepisného semináře 3. ročníku a provedl je Státním okresním archivem, který má sídlo v Opavě na Březinově ulici.

Jeho úkolem je, kromě jiného, shromažďovat také materiály škol, cechů, spolků atd., v jeho prostorách se nachází více než 9 000 svazků a zhruba 250 titulů periodik. Tato instituce se zabývá ale nejen archivnictvím, nýbrž také regionální historií nebo českými dějinami. Kdo z vás potřebuje např. pomoc při tvorbě práce pro SOČ, má zde dveře otevřené. Toho využil právě jeden z žáků tohoto semináře, kterému p. Sosna pomáhá s odhalováním staveb opevnění našeho pohraničí.

Komise dějepisu

DUBEN – MĚSÍC HISTORIE

Dějepisné aktivity začaly už před velikonocemi, kdy se tříčlenný tým ve složení Matěj Zygula a Marek Gjonlič ze 6. A a Jakub Dehner ze 7. A zúčastnili krajského kola dějepisné soutěže v Bohumíně. Téma letošního ročníku bylo „Evropa od Postupimské konference po mírovou konferenci v Helsinkách“. To znamenalo, že se naši soutěžící museli při přípravě zaměřit na období mezi léty 1945 – 1975, a to nejen z hlediska historie, ale také sportu a kultury.

Stejně jako v loňském roce, i tentokrát byl test poměrně náročný, konkurence velmi dobrá a znalosti našich studentů také na vysoké úrovni. Naši školu nezklamali, mezi 19 gymnázii Moravskoslezského kraje získali krásné 8. místo. Blahopřejeme!!!

Komise dějepisu

Dobojováno? Ani zdaleka!

Pevně všichni věříme, že účastníci školního kola letošní dějepisné olympiády si své nabyté vědomosti z příprav na ni zapamatují na celý život. Šlo totiž o téma nanejvýš aktuální – Československo v letech 1945 – 1992 v evropských a světových souvislostech. Je pravda, že učební látka tohoto zaměření je určena až pro letošní maturanty, případně žáky kvarty, přesto se do soutěže přihlásilo v I. kategorii (NG) 17 zájemců, ve II. kategorii soutěžilo dokonce 44 studentů. Zde přinášíme výsledky:

I. kategorie: 1. místo Tadeáš Foldyna (4. A), 2. místo Víťa Toman (4. A), 3. místo Přemek Jež (3. A)

II. kategorie: 1. místo Petr Mikulík (6. A), 2. místo Matěj Zygula (6. A), 3. místo Jakub Dehner (7. A)

Moc blahopřejeme k tomuto úspěchu a všem zúčastněným děkujeme. Také jejich výsledky byly totiž na velmi dobré úrovni. Teď jenom čekáme, zda se naši nejlepší probojují do okresního kola a držíme jim moc palce!

Simona Krajcarová