Aktivity pro studenty

Začátek školního roku s debatováním

Debatní klub našeho gymnázia má za sebou produktivní začátek školního roku, který byl úspěšnější, než jsme si dovolili doufat.

Nejdříve jsme se v termínu od 24. do 26. září účastnili školení debatérů a rozhodčích, které proběhlo na škole Open Gate v Babicích u Prahy. Po překonání dlouhé cesty na místo jsme se ubytovali a s plným nasazením se vrhli do našich programů.

Číst celý příspěvek

Ukázková debata – nová debatní sezóna

Se začátkem nového školního roku začíná také nová debatní sezóna, kterou jsme jako každoročně odstartovali ukázkovou debatou. Akce se pořádala 15. 9. v chemické posluchárně a jako diváci se zúčastnili žáci 1. ročníků vyššího gymnázia a 5. A. Dostavili se také zájemci z jiných tříd.

Číst celý příspěvek

Debatní klub MGO na vědomost dává…

a zve vás  na ukázkovou debatu! 
Prezident Zeman nehájí zájmy ČR.“

Akce proběhne 13. května v době
5. a 6. vyučovací hodiny.

Akce je připravena pro všechny prváky, druháky, 4.A, 5.A a 6.A

Akce je povinná.

Ukázka proběhne v Týmu Debatní klub MGO (odkaz pro přihlášení).

Těšíme se na vás.

 

Za Debatní klub MGO – František Urbiš