Studuj na PřF UP

Mendelovo gymnázium v Opavě se již několik let může pyšnit titulem „Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci“, který získala v roce 2007 nejprve na dobu 3 let, přičemž tento titul byl následně prodloužen, především díky aktivní propagaci přírodovědných oborů jako matematika, fyzika, biologie, chemie či zeměpis.

Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci má zájem o talentované studenty středních škol, kteří by se rádi dále vzdělávali ve svém preferovaném oboru a to ve formě nejdříve bakalářského, později i navazujícího magisterského programu. Pro nejšikovnější studenty je zde i nabídka pokračování ve studiu v následném doktorském programu.

Katalog studijních oborů

Online katalog studijních oborů představuje kompletní seznam všech možných studovatelných programů, jak bakalářských, tak magisterských. Jsou zde vypsána jak jednooborová, tak i dvouoborová studia (kombinace dvou studijních programů). Některé ze dvouoborových kombinací lze studovat i mezifakultně, tzn. jeden obor na Přírodovědecké fakultě a druhý na jiné (např. Geografie – Historie na FF).