Školní jídelna

V objektu MGO funguje vlastní jídelna s kuchyní, je k dispozici všem žákům a zaměstnancům školy. Dále zde mohou docházet žáci a zaměstnanci ostatních škol, zaměstnanci firem a důchodci. Na výběr jsou dvě jídla, která se zde přímo vaří. Pro nahlášení obědů je potřeba vyplnit a osobně donést přihlášku do kanceláře školní jídelny.

Od 1.10.2022 dochází k navýšení cen obědů, a to takto:

  • žáci 11–14 let = 33,– Kč
  • žáci 15 a více let = 35,– Kč
  • zaměstnanci a bývalí zaměstnanci MGO v důchodu = 25,– Kč (včetně příspěvku FKSP)
  • zaměstnanci MGO zaměstnaní na DPP (dohody) = 35,– Kč
  • cizí strávníci = 90,– Kč

Dokumenty ke stažení: