Školní jídelna

V objektu MGO funguje vlastní jídelna s kuchyní, je k dispozici všem žákům a zaměstnancům školy. Dále zde mohou docházet žáci a zaměstnanci ostatních škol, zaměstnanci firem a důchodci. Na výběr jsou dvě jídla, která se zde přímo vaří. Pro nahlášení obědů je potřeba vyplnit a osobně donést přihlášku do kanceláře školní jídelny.

Od 1. 4. 2024 dochází k navýšení cen obědů, a to takto:

  • žáci 11–14 let = 33 Kč (98 Kč od 2. dne nemoci)
  • žáci 15 a více let = 35 Kč (100 Kč od 2. dne nemoci)
  • zaměstnanci MGO a zaměstnanci MGO na DPP = 35,– Kč (při neodhlášené stravě 75 Kč)
  • bývalí zaměstnanci MGO v důchodu = 100 Kč
  • zaměstnanci jiných škol a cizí strávníci = 100 Kč

Neoprávněná strava:

Dle Vyhlášky č.107/2005 Sb. § 4 odst. 9 má žák nárok na zvýhodněnou cenu školního stravování pouze 1. den z vícedenní neplánované nepřítomnosti ve škole. Ostatní dny je nutno stravu odhlásit, za každý neodhlášený oběd v dalších dnech nepřítomnosti žáka ve výuce musí doplatit žák mzdové, režijní náklady a zisk. Úhrada za neoprávněnou stravu bude stažena ze stravného.

Dle § 3 vyhlášky 84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky a dále dle vnitřní organizační směrnice nemůže

být zaměstnancům MGO při neodhlášeném obědu poskytnuto stravování za sníženou úhradu jestliže neodpracovali 3 hodiny na pracovišti. Pokud si zaměstnanec MGO oběd neodhlásil (tj. v době omluvené nepřítomnosti v práci a poskytnutí cestovních náhrad), musí doplatit mzdové,režijní náklady, zisk a příspěvek FKSP v hotovosti.

Dokumenty ke stažení: