Navigátoři budoucnosti

V úterý 2. dubna 2024 proběhlo výukové dopoledne, které spojilo studenty z Tercie a Kvarty a nabídlo jim jedinečnou příležitost prozkoumat různé aspekty života a dovedností nezbytných pro úspěch v budoucnosti.

První částí projektu byla Zdravověda, která se zaměřila na první pomoc při životu ohrožujících situacích. Studenti se účastnili interaktivního setkání, během kterého se učili o základech první pomoci v různých nebezpečných situacích. Diskutovali jsme o důležitosti rychlé a správné reakce v případě nouze a získali praktické dovednosti, které by jim mohly jednou zachránit život. Druhou částí projektu byla přednáška na téma Osobní Finance. Studenti se dozvěděli důležité principy finanční gramotnosti a správného hospodaření s penězi. Tato část projektu jim pomohla pochopit základní pojmy spojené s financemi a naučila je plánovat své finanční prostředky efektivněji. Třetí částí byly zábavné sporty a pohybové aktivity. Studenti si užili čas strávený v tělocvičnách a zapojili se do různých sportovních her a cvičení. Tato část projektu nejen posílila jejich fyzickou kondici, ale také podpořila týmovou práci a sociální interakci. Vrcholem celého projektu byla čtvrtá část – Uniková hra. Studenti byli vyzváni k řešení různých úkolů a hádanek, které testovaly jejich schopnosti logického myšlení a týmové spolupráce. Tato část projektu poskytla studentům možnost využít všechny dovednosti, které získali během předchozích částí projektu. Zpětná vazba od studentů byla velmi pozitivní. Oceňovali možnost získat nové znalosti a dovednosti, a zároveň si užívali zábavu a interakci s ostatními spolužáky.

Autor příspěvku: Martin Kramný 3. D