Organická chemie odhaluje strukturu hmyzích feromonů

Jak vypadá organická syntéza feromonů? Jaká je strategie kůrovců, když napadají stromy? Jak termití královna chemicky ošetří, aby se nevylíhly další královny? Na tyto a spoustu dalších otázek nám poskytl odpověď Ing. Aleš Machara, Ph.D., který pracuje jako vědecký pracovník v Ústavu organické chemie a biochemie AVČR. Hlavním zaměřením doktora Machary je design virostatik, ale věnuje se také syntetické chemii hmyzích feromonů a sekundárních metabolitů. Je rovněž autorem 39 odborných článků a vysokoškolských skript.

Přesto, že syntézy organických sloučenin, které byly vysvětlovány, byly nepochybně nad rámec středoškolského učiva, tak studenti mohli nahlédnout do reality, jak taková syntéza vlastně vypadá, že struktura látky se pak ověřuje metodami analytické chemie, a že ke všemu je nutná týmová spolupráce, která často probíhá na mezinárodní úrovni.

Děkujeme za přednášku panu doktorovi Macharovi a děkujeme rovněž za organizaci přednášky panu Ing. Markovičovi, který pozval doktora Macharu do Opavy.

Autorka příspěvku: Zdeňka Hanzliková