Übung macht den Meister

Třetí březnové pondělí bylo na naší škole ve znamení německého certifikátu DSD II. S výsledky letošní písemné části, a tím i celé zkoušky, byli studenti ze 4.B, 4.D a 8.A seznámeni teprve nedávno, přípravy na tuto náročnou zkoušku v příštím školním roce však probíhají od 2. ročníku formou nepovinného předmětu s německou lektorkou, paní Anjou Flaume. V pondělí navštívil naši školu předseda zkušební komise pan Andrej Božič z Frankfurtu nad Mohanem, nyní působící na Arcibiskupském gymnáziu v Praze, který si pro studenty letošní 3.B, 3.D a 7.A připravil zajímavý workshop.

V tomto workshopu je seznámil se strukturou obou částí ústní zkoušky – s projevem na nepřipravené téma a s prezentací a diskuzí na zvolené téma. Na začátku si studentka z 8.A Marie Janovská, která ve všech částech certifikátu dosáhla úrovně C1, tuto zkoušku „zopakovala“ a předvedla, jak má taková úspěšná zkouška vypadat. Pan Božič poté se studenty rozebral jednotlivé části zkoušky, vysvětlil jim její hodnocení, tito pak ve skupinách vyplňovali pracovní listy a živě diskutovali na zadaná témata. Tento nový formát příprav na německý certifikát studenty zaujal. Přejeme jim hodně štěstí, vytrvalosti a píle! Übung macht den Meister! Mgr. Radomíra Englišová