Centrum Elixíru do škol nově na Mendláku

Máme za sebou úvodní setkání nově otevřeného létajícího centra Elixíru do škol. Prozatím nepravidelně se budou učitelé základních a středních škol scházet na MGO a sdílet své zkušenosti, své nápady, metodicky se podporovat a společně vyrábět pomůcky do vlastní výuky.

Setkání u nás na Mendláku se uskutečnilo ve čtvrtek 22. 2. 2024 od 14:30 v FL a následně v BL. Setkání vedli Bára Bitomská a Adam Šťastný. Na přípravě se podílela také Zdeňka Hanzlíková. Tématem byl B-Ch-F tandem, který mohli zažít také účastníci Učitelingu v Ostravě (uskutečnil se v pátek 16. 2.). Právě tam jsme se přesvědčili, že tento workshop zvládne každý, i když nemá přírodovědnou aprobaci. Účastníci absolvovali laboratorní práci Pitva oka. Měli možnost pitvat oko prasečí anebo kravské. Během práce ve dvojicích zpracovávali protokol, jehož součástí bylo pořizování fotografií, měření oka, provádění dílčích experimentů, abychom zjistili, jak člověk skutečně vidí. V protokolu se prolíná biologie s fyzikou i s chemií – důkaz přítomnosti bílkovin v čočce pomocí Biuretové reakce. Tato práce skloubí prvky badatelské výuky, CLIL (některé z otázek byly v angličtině), využití AI s ověřováním správnosti odpovědí z nezávislých zdrojů apod.

Elixír do škol je organizace, působící od roku 2013 na celorepublikové úrovni, sdružující pedagogy přírodovědných předmětů. Tito učitelé se scházejí a vzájemně se vzdělávají, podporují, motivují a sdílejí. V roce 2022 fungovalo 48 regionálních a 17 létajících center, z nichž bylo 47 fyzikálních/science, 8 DIGI center a 10 chemických center. V loňském roce pak byla založena další centra – na webu Elixíru jsou k dohledání další informace: https://www.elixirdoskol.cz

Naše centrum má vlastní webovku, na níž naleznete aktuální informace o nejbližším setkání a také reporty ze setkání již proběhlých. Dostupná je z odkazu: https://elixir-do-skol-lc-opava.webnode.cz

Druhé setkání je plánováno na 4. 4. opět od 14:30 v FL a CHL a bude mít typičtější průběh – budeme se věnovat fyzice a chemii. Fyzikálním tématem budou barvy – zrak, RGB model, barevné filtry, difrakce; v chemii pak zavítáme do kriminalistiky a podíváme se také na luminiscenci látek.

Aktivita je součástí Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Opavska. Projekt MAP Opavsko IV, reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008256 je financován z prostředků ESF+ prostřednictvím Operačního programu Jan Amos Komenský a státního rozpočtu ČR.

Na dalším setkání se těší Adam, Bára a Zdeňka