A szlovák-magyar expedíció sikeres volt / Slovensko-maďarská výprava byla úspěšná

Ve dnech 7. – 11. června 2023 se studenti 1. B s paní učitelkou Hanzlíkovou a panem učitelem Šťastným vydali na zahraniční exkurzi do slovenského Komárna na gymnázium Hansa Selyeho (škola s maďarským vyučovacím jazykem) za paní učitelkou Mariannou Kustyánovou. Na gymnáziu jsme v rámci projektu (Visegrad Fund – V4 Gen Mini-Grants) předváděli chemické a fyzikální pokusy s environmentálním přesahem.

2023 június 7. és 11. között az 1.B osztály diákjai Hanzlíková tanárnővel és az osztályfőnökkel, Adam Šťastný-val egy küldöldi tanulmányúton vettek részt a szomszédos Szlovákiában, Komáromban, ahol a Selye János magyar tannyelvű gimnázium vendégei voltak. Itt a vendéglátó osztállyal és annak osztályfőnökével, Kustyán Mariannával egy V4–es projekten vettek részt, mely keretén belül kémiai és fizikai kísérleteket mutattak be. Mindegyik kísérletnek volt egy környezetszennyezésre és annak káros hatásaira rávilágító aspektusa is.

Dali jsme si také práci s vytvořením posterů a protokolů na dané téma a tato práce se bezpochyby zužitkuje ještě více při tvoření chemicko-fyzikální sbírky a slovníčku odborných pojmů, které společně chystáme. Se studenty místního gymnázia jsme se seznámili za pomocí mnohých aktivit, které nám ukázaly krásy Komárna a pomohly s orientací ve městě. V rámci programu se také všichni studenti účastnili kvízu, který byl vymyšlen a uspořádán studenty MGO, a diskotéky v aule školy. Návštěvu Komárna jsme zakončili prohlídkou pevnosti Monostori Erőd, která bránila Uhersko před vpády nájezdníků z jihu, a sportovními aktivitami. Vyzkoušeli jsme si např. střelbu z luku a šerm.

Následně jsme se přesunuli do Budapeště, kde jsme společně navštívili nejvýznamnější dominanty města. Prozkoumali jsme Budínský hrad, kde jsme dokonce viděli i střídání stráží, vychutnali si krásy Rybářské bašty a výhledů do okolí. Absolvovali jsme také prohlídku Baziliky sv. Štěpána (Szent István Bazilika) a nádherného maďarského parlamentu Országház, kde jsme se dozvěděli o historii i současnosti celé instituce.

Děkujeme za vřelé přijetí a těšíme se na návštěvu žáků komárenského gymnázia v září v Opavě. Rádi bychom poděkovali paní učitelce Marianně Kustyánové za organizaci programu v Komárně a přípravu celé návštěvy se svými žáky a v neposlední řadě chceme velice poděkovat paní učitelce Petře Zvoníčkové za korekci chyb u anglických překladů našich protokolů.

Vojtěch Lagan, 1.B