Ani sněhová kalamita nezastavila již 14. ročník Přírodovědné soutěže

V pátek 16. 12. 2022 se uskutečnila oblastní kola již 14. ročníku Přírodovědné soutěže. Na Mendelově gymnáziu se sešli soutěžící z celého opavského okresu, na dalších šesti spádových gymnáziích v Příboře, Novém Jičíně, Ostravě, Krnově, Frýdku Místku a Třinci pak zájemci z dalších základních škol i víceletých gymnázií ze MSK kraje. Přestože počasí nám letos opravdu nepřálo, na MGO i přes opravdu bohatou sněhovou nadílku nakonec dorazilo rekordních 29 tříčlenných týmů. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií – kategorie žáků základních škol (25 týmů) a kategorie víceletých gymnázií (4 týmy). Mladí přírodovědci řešili teoretické i praktické úkoly z oblasti chemie, fyziky, přírodopisu, ekologie i zeměpisu, body mohli získat také za nepovinný úkol, který spočíval ve vytvoření videonahrávky na téma Lidské tělo. A jak to celé dopadlo?

V kategorii ZŠ si nejlépe vedl tým Klikaři ze ZŠ Šrámkova ve složení Pavel Seligr, Jan Lindovský a Dalibor Kretschmer, 2. místo obsadil tým Zubařky ze ZŠ Boženy Němcové tvořený Annou Piernikovou, Valerií Molinovou a Adélou Přikrylovou. Třetí místo získal tým Mozkomoři ze ZŠ Slavkov ve složení Václav Polák, Tereza Bednaříková a David Pustka.

V kategorii nižších gymnázií u nás vyhrál tým Mendelova gymnázia Obrusníci (Tadeáš Vítek, Michael Kramář a Tomáš Žíza).

Týmem, který vytvořil nejlepší soutěžní video na téma Lidské tělo, se stal tým XER z MGO (Arden Zadrick, Daniel Mainuš, Mikuláš Kubík). Videa byla hodnocena širokou porotou složenou ze studentů a vyučujících (cca 150 hodnotitelů).

Všichni soutěžící si odnesli diplomy či účastnické listy a drobné ceny, vítězné týmy pak navíc i finanční poukázky. Všichni si pochutnali na obědě z naší školní jídelny.

Vítězům gratulujeme a těšíme se na všechny postupující ve vyšším kole soutěže. V lednu nás čeká krajské kolo, kde se utkají postupující týmy z oblastních kol celého MSK.

Velice děkujeme všem sponzorům naší soutěže (jednotlivcům i firmám). Jmenovitě manželům Šindlářovým (firma NTT Data), panu Markovičovi (firma Mihulka s.r.o.), Moravskoslezskému kraji, firmám Kofola a Semix Pluso.

Děkuji také všem spoluorganizátorům a tvůrcům zadání soutěže, kteří se podíleli na zdárném průběhu celé akce – Mgr. Daně Černínové, Mgr. Adamu Wiltschovi, Mgr. Barboře Bitomské, Mgr. Zdeňce Hanzlikové a Mgr. Adamu Šťastnému.