Video

Oko drona zacílilo na budovu MGO

Virtuální realita ve výuce pomocí chytrých telefonů

ESF projekt