Video

Virtuální realita ve výuce pomocí chytrých telefonů

Seznámili jsme se s rozšířenou realitou

Imatrikulace žáků 1. ročníků

Předávání maturitních vysvědčení

Předávání maturitních vysvědčení