Nezařazené

Fenomén Shakespeare s Martinem Hilským

Jak napovídá samotný název přednášky, které se naši studenti a pedagogové zúčastnili 8.dubna v rámci programu festivalu Další břehy, Shakespearovo dílo neovlivňovalo jen podobu literatury, ale měnilo i myšlení lidí a stalo se významným činitelem v mnoha politických událostech světových dějin. A o tom všem nám svým osobitým a velmi niterným stylem vyprávěl odborník na slovo vzatý, pedagog na KU, překladatel Shakespeara a nositel Řádu britského impéria za své celoživotní dílo Martin Hilský. O tom, že publikum bylo nadšené, svědčil i dlouhý potlesk ve stoje a co více si může přednášející přát? Velmi děkujeme Statutárnímu městu Opava, že nám umožňuje setkávat se s tak významnými osobnostmi české kultury, je to pro nás, studenty i pedagogy, velmi inspirativní, motivující i zároveň poučné.

Autorky příspěvku: Gabriela Onderková, Petra Moravcová

Seznamte se s britskou historií aneb víte, že …

… anglická slova jako age (věk) nebo fruit (ovoce) pocházejí z francouzštiny? A proč král Jindřich VIII. vyhlásil sám sebe jako hlavu Anglikánské církve? Studenti anglických seminářů to už vědí. A nejen to – na představení divadelního souboru Educational Bear Theatre se dobře bavili a někteří dokonce na pódiu dramaticky ztvárnili i známou Válku růží.