Dopoledne s prokletými básníky

V pátek 23. 9. navštívili naše gymnázium členové profesionálního alternativního divadla GAFA (Jakub Stránský, Michal Stalmach, Hana Grigarcziková).

Jedním z pořadů, který má soubor v repertoáru, je Večer prokletých básníků. Pro studenty třetích ročníků jej předvedli ve velmi originálním pojetí.

V první části programu studenti vyslechli scénická čtení sestavená z různých překladů děl básníků Ch. Baudelaira, P. Verlaina a J. A. Rimbauda, do nichž se také mohli aktivně zapojit. Druhá část pak byla hereckou variací na téma „Jak je možné být bit múzou dekadence a symbolismu“.

S velkou dávkou nadsázky nám herci ukázali svou představu o obtížnosti zrození básně. I přes nečekané završení celého programu bylo setkání s tvorbou zakladatelů moderní poezie v podání opavských herců zajímavým doplněním výuky.