Oznámení

Novoroční proslov 2022

Milí studenti, milí kolegové a zaměstnanci školy,

Vítám vás v novém roce 2022. Jaký asi bude, neumíme odpovědět, ale víme, že je to rok významných výročí pro Mendelovo gymnázium. V roce 1883 vzniklo v Opavě české gymnázium, které v roce 1992 získalo přízvisko Mendelovo, letos to bude již 30 let. Letošní rok se ponese ve znamení oslav 200 let výročí narození Johanna Gregora Mendela, velice všestranného vědce, známého především jako zakladatele genetiky. Letošní rok byl proto vyhlášen rokem Mendela, tato událost se významem dotýká nejen našeho gymnázia, Opavy, ale také celé České republiky. Po celý rok budou probíhat rozmanité akce na počest tohoto velikána, na kterých se bude Mendelovo gymnázium podílet.

Číst celý příspěvek

letošní Punčobraní pouze pro studenty MGO

Vzhledem k epidemiologické situaci jsme byli nuceni tradiční Punčobraní pro studenty, rodiče, absolventy a přátele školy zrušit. O to více se těšíme na společné setkání v příštím školním roce. Abychom tradici vaření punče nepřerušili, rozhodli jsme se, že se i letos o punč postaráme. Během přednáškového dne si pro něj mohou Mendláci zajít do studovny. Odpoledne se pak na vás těší členové Mendel Voices.

Organizátoři Punčobraní

Okusili jsme život chemika

Psaly se poslední dny letních prázdnin a dva studenti – Vít Šindelář 4.B a Julie Bogdány 7.A – se navzdory blízkému začátku školního roku rozhodli studovat. Ve dnech 23. 8. – 25. 8. 2021 se proto zúčastnili kurzu,,Chemikem na zkoušku" pod záštitou Ostravské univerzity a po celou dobu nepostrádali autentičnost vysokoškolského života.

Číst celý příspěvek

PROSLOV VE ŠKOLNÍM ROZHLASE 1. 9. 2021

Milí studenti, milí kolegové,

dovolte mi, abych vás pozdravila první den začátku školy a přivítala mezi námi studenty prvních ročníků a nové učitele.

Všem novým kolegům přeji, aby se jim ve škole pracovalo dobře a aby byli mezi námi rádi.

Máme za sebou velmi náročné období distanční výuky, kdy jsme se nemohli vídat v prostředí školy, chyběly nám kontakty a dotklo se to nás všech.

Číst celý příspěvek

Jak vidí žáci návrat do lavic…

Na konci května došlo k dlouho očekávanému návratu středoškoláků k prezenční výuce a tato významná změna samozřejmě neminula ani naši školu. Mnoho žáků a učitelů se na ukončení distanční výuky těšilo, avšak museli jsme počítat s tím, že to nebude nic jednoduchého a každý bude tuto situaci zvládat trochu jinak. Jelikož jsme si tuto skutečnost jako Parlament MGO uvědomovali, rozhodli jsme se, že vytvoříme speciální dotazník pro studenty Mendláku k návratu do škol. Chtěli jsme zmapovat, jak současný stav zvládají, co jim vyhovuje a v čem naopak vidí mezery, aby se kvalita vzdělávání na MGO mohla posunout na zase o trochu vyšší úroveň.

Číst celý příspěvek

Mendláci v České televizi

V Ostravě v oblasti Dolních Vítkovic proběhlo koncem června natáčení dalšího dílu vědomostní soutěže Už tam budem, která již delší dobu baví a vzdělává diváky na programu ČT D. V modrém týmu Krypton své schopnosti testovali studenti 4.A Julie Hořínková, Petr Mikulík, Matěj Zygula, Hynek Čuška a David Wagner. Studenti bojovali o místo při cestě na Mars. V sedmi přírodovědných a sportovních disciplínách prokázali své excelentní dovednosti a s červeným týmem studentů z gymnázia v Karviné svedli napínavý duel. „Vítězství nám uniklo o vlásek, před koncem jsme vedli o dva body a až poslední úkol rozhodl. Odpověď jsme věděli, ale rychleji se k odpovědi přihlásili soupeři“, řekla po soutěži Julie. Potvrzením výborných schopností týmu Mendelova gymnázia bylo opětovné pozvání České televize na natáčení, které plánují na podzim tohoto roku. Za přípravou týmu do soutěže stojí paní učitelka Mgr. Barbora Bitomská a paní učitelka Mgr. Jana Montágová, která studenty také doprovázela při natáčení.