Zážitková pedagogika rozšiřuje obzory žáků

Ve spolupráci se Základní školou Labyrint se studenti našeho gymnázia zapojují do unikátního projektu, který jim umožňuje získat první pedagogické dovednosti a zároveň sdílet své znalosti s mladšími žáky. Projekt, který probíhá pravidelně již třetím školním rokem, představuje skvělou příležitost vrstevnického učení.

V lednu letošního roku proběhly dva workshopy chemické. Jejich vedení se ujaly studentky Marie Divilová a Sára Galdiová, které objasňovaly, co je to chemická reakce a jejich druhým tématem byl farmaceutický průmysl. Obě studentky 4. B třídy zaujaly žáky třetího trojročí chemickými pokusy, které demonstrovaly průběh jednotlivých poukazovaných reakcí. Další lednový workshop byl především o tvorbě názvosloví oxidů a druhým tématem byly cukry, tuky a bílkoviny. Tohoto workshopu se ujali Dušan Ondrejka a Amálie Podrazká, oba z 3. B třídy. Také oni v tandemu prokázali výborné odborné i didaktické dovednosti.

V únoru pokračovali studenti v tomto projektu s workshopem věnovaným optice. Z vyučujících byly přítomné paní Hanzliková a paní Selveková a byla to skutečně zážitková pedagogika. Toto nelehké téma uchopili naši vynikající fyzikové Albert Vlček z 8. A třídy a Václav Divila z 4. B třídy. Pro žáky ZŠ Labyrint připravili řadu fascinujících pokusů a experimentů, které souvisely s druhy světla, jejich zdroji, s odrazem a lomem světla, a experimenty s čočkami a optickým kabelem. Díky těmto aktivitám měli žáci možnost nejenom se seznámit s optikou, ale také si ji vyzkoušet na vlastní kůži.

Tento projekt není pouze o poskytování znalostí, ale také o rozvoji dovedností studentů. Získávají zde nejenom zkušenosti s vedením výuky a komunikací s mladšími žáky, ale také rozvíjejí své schopnosti prezentace a organizační dovednosti.

příspěvek připravila: Zdeňka Hanzliková