Na Mendláku se bádalo i soutěžilo již popatnácté

V pátek 15. 12. 2023 se uskutečnila oblastní kola již 15. ročníku Přírodovědné soutěže. Na Mendelově gymnáziu se sešli soutěžící z celého opavského okresu, na dalších třech spádových gymnáziích v Příboře, Novém Jičíně a Krnově pak zájemci z dalších základních škol i víceletých gymnázií z Moravskoslezského kraje.

Soutěž byla letos věnována 140. výročí založení českého gymnaziálního školství v Opavě a jejím ústředním tématem byla Voda. Na Mendláku se sešlo rekordních 33 tříčlenných týmů. Mladí přírodovědci řešili teoretické i praktické úkoly z oblasti chemie, fyziky, přírodopisu, ekologie i zeměpisu, body mohli získat také za nepovinný úkol, který spočíval ve vytvoření videa také na téma Voda. A jak to celé dopadlo?

Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií – kategorie žáků základních škol (30 týmů) a kategorie víceletých gymnázií (3 týmy).

V kategorii ZŠ si nejlépe vedl tým Hrabicajenej ze ZŠ Opava, Vrchní ve složení Radka Balloková, Robin Rudolf a Zuzana Paličková, 2. místo obsadil tým Agenti 009 ze ZŠ Boženy Němcové tvořený Veronikou Jarošovou, Julií Gracovou a Julií Pavelkovou. Třetí místo získal tým Výherci ze ZŠ Englišova ve složení Jakub Harazim, Richard Schindler a Natálie Švarcová.

V kategorii víceletých gymnázií vyhrál tým Mendelova gymnázia Monte Abrams (David Slaný, Přemysl Jež a Martin Gattnar).

Týmem, který vytvořil nejlepší soutěžní video na téma Voda, se stal tým Ledaři ze ZŠ T. G. Masaryka (Matěj Urban, Lukáš Zeman, Matěj Zdražil).

Velice děkujeme Statutárními městu Opava a firmě Mihulka za finanční podporu naší soutěže, díky níž si vítězné týmy odnesly finanční poukázky, a všichni soutěžící si pochutnali na obědě z naší školní jídelny. Firmě Semix Pluso děkujeme za chutné ceny, jimiž jsme mohli ocenit všechny soutěžící.

Vítězům gratulujeme a těšíme se na všechny postupující v krajském kole soutěže, které se bude konat 30. ledna 2024 na našem gymnáziu.

Děkuji také všem spoluorganizátorům a tvůrcům zadání soutěže, kteří se podíleli na zdárném průběhu celé akce – Mgr. Adamu Wiltschovi, Mgr. Barboře Bitomské, Mgr. Zdeňce Hanzlikové, Mgr. Adamu Šťastnému a Mgr. Kateřině Dlouhé a také všem studentům, kteří nám celý den pomáhali.