Létající centrum Elixíru do škol se sešlo podruhé

Učitelé přírodovědných předmětů ze základních i středních škol z celého Opavska se sešli na Mendláku podruhé. Tématem setkání byly fyzika a chemie.

Ve fyzice jsme se zaměřili na barvy – jak vnímá člověk barvy, jak zobrazuje barvy monitor počítače nebo mobilního telefonu – tedy RGB model. Ukázali jsme si možné aplikace barevných filtrů a k čemu to je dobré. Z pohledu spíše středoškolské fyziky jsme se pobavili také o difrakci světla a o užití spektroskopu. Nechyběl ani LED pásek a princip jeho fungování, Newtonův kotouč či zamaskovaný text, který jsme museli barevnými filtry rozkrýt.

V chemii jsme se věnovali dvěma tématům. Tím prvním byly základy kriminalistické chemie, kdy jsme se učili, jakými způsoby lze snímat otisky prstů a izolovali jsme DNA z banánu. Druhým tématem byla fotoluminiscence, kdy jsme pomocí UV lampy pozorovali fluorescenci molekul, které obsahují aromatické struktury, jako např. benzen, naftalen nebo heterocyklické sloučeniny. Nechyběly přírodní materiály, ze kterých jsme museli pomocí rozpouštědel vyextrahovat molekuly schopné fluorescence. Pod UV lampou jsme následně pozorovali červenou fluorescenci chlorofylu, modrozelenou fluorescenci eskuletinu a eskulinu z kůry kaštanu, růžovou fluorescenci protoporpfyrinu IX z hnědých vaječných skořápek a další materiály a předměty denní potřeby, které také vykazují fluorescenci. V chemické laboratoři panovala dobrá nálada a všichni se skvěle bavili.