Opava (kyber)bezpečně

V dnešní digitální době, kdy se stále více činností přesouvá do online prostředí, je kyberbezpečnost jedním z nejdůležitějších témat, která by měla být brána vážně. Nejenže se stále více lidí stává oběťmi kybernetických útoků, ale také se zvyšuje počet kybernetických hrozeb, které mohou vést k úniku citlivých informací.

Statutární město Opava vyhlásilo dotační program v oblasti prevence kriminality a duševního zdraví v roce 2023. Naše škola se chopila příležitosti, díky podpoře a spolufinancování města mohl vzniknout studentský projekt „Opava kyberbezpečně“ zaměřený na jednu z nejohroženějších skupin, školní mládež. Našim cílem bylo, udělat něco pro zvýšení povědomí o ochraně před nástrahami, které na nás mohou číhat ve virtuálním světě, chcete-li v kyberprostoru.

A jak to vše probíhalo?

Čtyři žáci třídy 1.D Mendelova gymnázia, jmenovitě Magdaléna Pavlíková, Klára Zygulová, Pavel Selingr a Tomáš Janků, pod vedením paní učitelky IVT vytvořili devadesátiminutový interaktivní program pro žáky základních škol. S ním také vybrané opavské základní školy, které v rámci prevence o program projevily zájem, navštívili.

Připravený program obsahoval dvě důležitá témata. První hlavní byla kyberšikana a její prevence a druhé téma bylo celkově zaměřeno na kyberbezpečnost. Žáci se dozvěděli informace o bezpečném chování na sociálních sítích, důležitosti ochrany svých osobních údajů, jaké preventivní prvky aplikovat a jak řešit již vzniklé problémy. To vše na základě výukových aktivit, reálných příběhů a diskusí s výše uvedenými žáky.

Myslím si, že důležitým atributem celého programu bylo, že ho v zásadě vytvořili a prezentovali žáci pro žáky. Interakce ve skupině „skoro“ vrstevníků byla uvolněnější, žáci se neostýchali komunikovat, klást otázky a veřejně se zapojovat do diskuse.

A co říci na závěr?

Projekt byl přínosem nejen pro žáky navštívených škol, ale i pro naše čtyři aktéry, kteří se svých rolí tvůrců a lektorů zhostili na výbornou. Pevně doufám, že je jejich entuziasmus neopustí ani v příštím roce, kdy se chystáme pokračovat v podobném duchu a projekt představit širší opavské veřejnosti.

Všem aktérům děkujeme a těšíme se na spolupráci v příštím roce.

Marie Backová