Žáci ze ZŠ ve Lhotě u Opavy si užili fyzikální workshop

Jaké je to být učitelem, jaké je to stát za katedrou? Umíte zaujmout a jste schopni vysvětlit nějaký fyzikální experiment? Na tyto otázky a mnohé další již dokážou odpovědět studenti 2. B třídy Lukáš Fajkus a Vojtěch Lagan, kteří si vyzkoušeli role pedagogů ve třetím trojročí na ZŠ ve Lhotě u Opavy.

Dne 9. 11. vedli společně studentský workshop na téma Vlastnosti látek a těles, který doplnili celou řadou fyzikálních pokusů. Děkujeme za odbornou fyzikální přípravu vyučujícímu fyziku Mgr. Adamovi Šťastnému.

Již třetím rokem mají studenti Mendelova gymnázia v Opavě možnost vést studentské workshopy na základní škole ve Lhotě u Opavy. Několik desítek studentů mělo možnost získat první pedagogické dovednosti. Vyučují fyziku, chemii, přírodopis a zeměpis. Zpětná vazba žáků třetího trojročí je velmi pozitivní. Vrstevnické učení je mimořádně úspěšné. Děkujeme za tuto spolupráci vedení ZŠ ve Lhotě u Opavy, která je prospěšná oběma stranám.

Příspěvek připravila: Mgr. Zdeňka Hanzliková