Nový rekord na MGO

Dne 15.12.2017 v 7.10 hodin ráno se na Mendelově gymnáziu v Opavě zahájil pokus o zdolání českého rekordu v nonstop výuce (min. 41 hodin). Před 15 lety se na této škole totiž vytvořil český rekord ve výuce fyziky v délce 37 hodin, kdy 22 tehdejších studentů 4.C spolu s ředitelem Petrem Pavlíčkem uspělo. V průběhu let však byl tento rekord v nonstop výuce překonán jinou školou. Proto jeden z tehdejších studentů, Mgr. Petr Michalčík, v současné době člen Školské rady, ve spolupráci s panem ředitelem Pavlíčkem usoudili, že by rekord mohl být překonán a dána možnost nové generaci studentů ukázat, že v této výzvě obstojí. Ozývaly se totiž i negativní ohlasy, že současní studenti již neumí obstát v takovéto výzvě a takovou zátěž nezvládnou.

Po prvotních peripetiích, kdy rekord byl na poslední chvíli přesunut (kolize s pořádáním SCIO testů na vysoké školy) na jiný termín a původní třída 4. C se tedy nemohla hromadně zúčastnit, bylo rozhodnuto, že i přes tuto výzvu rekord překonáme a to následující víkend. Protože původní studenti nemohli (ale těšili se a měli zájem se zúčastnit), byly osloveny všechny čtvrté a třetí ročníky, kdy mezi těmito studenty se na poslední chvíli našlo 12 zájemců z čtvrtých ročníků a jeden zájemce z třetího ročníku: Jan Hrazdil (4.B), Jan Dehner (8.A), Matěj Elbl (4.B), Denisa Hartmannová (4.C), Lucie Hartmannová (4.C), Tereza Konupková (4.C), Jan Křížkovský (3.B), Viktorie Matulová (4.C), Tomáš Mosler (4.B), Tereza Poláková (8.A), Aneta Ruská (4.C), Eliška Selveková (4.C), Jonáš Svoboda (8.A) a 2 bývalí studenti z původní třídy, která se pokusila o rekord před 15 lety: Mgr. Petr Michalčík (ex 4.C) a Markéta Vágnerová (ex 4.C). Na vše, stejně tak jako před 15 lety, dohlížel ředitel Petr Pavlíček, tedy celkově se o rekord pokusilo těchto 16 lidí.

Protože šlo o mix studentů, rekord byl zahájen hromadně v chemické posluchárně a studenti se pak řídili standardním svým programem výuky pro páteční den. Dva bývalí studenti se pohybovali mezi jednotlivými hodinami různých tříd a zúčastnili se této klasické výuky (fakticky po těch 15 letech si ji zopakovali) a následně, v 13.40 započala v chemické posluchárně „rekordní“ výuka. Ta se skládala z výuky předmětů, které se na gymnáziu vyučují, a podílelo se na ní 20 přednášejících, kteří buď na MGO vyučují, nebo jsou to bývalými absolventy gymnázia, či jinak mají provazbu na gymnázium. Studentům přednášel například místopředseda opavského soudu JUDr. Milan Koller, bývalý ředitel gymnázia a bývalý primátor doc. RNDr. Jan Mrázek, CSc., pracovník ústavu informatiky Slezské univerzity doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D., lokální politička a soudní znalkyně Ing. Pavla Brady, současná tisková mluvčí Statutárního města Opavy Mgr. Lada Dobrovolná a další. Nejednalo se však o klasickou výuku, studenti se aktivně ptali vyučujících a debatovali s nimi. Taktéž během rekordu mohli převést teoretické znalosti do praxe, kdy díky výuce fyzioterapeutičky Bc. Veroniky Kalouskové si mohli vyrobit ve workshopu tzv. barefoot sandály, které si pak ponechali jako památku a praktickou ukázku nabitých vědomostí. Dále pak se v rámci rekordu zúčastnili studenti komentované přednášky expozice Encyklopedie Slezska, kterou bezplatně umožnilo vedení Slezského muzea v Opavě (za což velice děkujeme) a exkurze do lokálního minipivovaru v Krnově, který spoluvlastní a provozuje bývalý student gymnázia Ing. Michal Kuřec, Ph.D.

Přestože program byl různorodý a nabitý, přesto na studenty dolehla největší krize v sobotu nad ránem, kdy po cca 22 hodinách výuky pocítili první větší následky únavy. Ovšem díky rozednění a vytrvalosti, tuto krizi jsme překonali bez ztráty „kytičky“. V následujících hodinách pak pokračovala výuka již bez větších problémů, ale pochopitelně každý si zažíval slabší chvilky, kdy se ozývala únava. Protože však po celou dobu na vše dohlížely bedlivé oči komisařek Agentury Dobrý den v Pelhřimově, nikdo si nedovolil ani zamhouřit oči. Abychom neumřeli hlady, bylo zajištěno jídlo díky pracovnicím jídelny MGO, kterým tímto taktéž děkujeme a dále pak díky sponzorskému daru pekařství a cukrářství Knappe v podobě výborných obložených baget.

A tedy i přes určité krizové momenty, nakonec se stalo to, že se přiblížila půlnoc soboty 16.12.2017 a v neděli 17.12.2017 v 00.10 jsme dosáhli nového českého rekordu v nonstop výuce v délce 41 hodin!

Musíme však říci, že celá tato akce by nebyla uskutečnitelná, kdyby se na ní nepodíleli (a to bezplatně na základě své dobré vůle) všichni uvedení přednášející, pracovníci školní jídelny, spříznění podnikatelé, či bývalí studenti, kteří se krom výuky podíleli i finančně na zajištění tohoto rekordu. Tedy na závěr bychom chtěli poděkovat těmto zmíněným a absolventům MGO, kteří významně přispěli na finanční zajištění celé akce a to především panu Ing. Stanislavu Bernardovi a Bc. Zdeňkovi Schindlerovi.

 

Dne 17.12.2017 v Opavě

Mgr. Petr Michalčík, organizátor rekordu