Návštěva Památníku Petra Bezruče

Dne 25. listopadu 2014 jsme v rámci výuky českého jazyka a literatury navštívili Památník Petra Bezruče.

Tato vcelku nenápadná budova, jež je zdobena rytinou tehdejší podoby Slezska, se nachází na Ostrožné ulici. Uvnitř je pak toho skryto víc, než by se na první pohled mohlo zdát. S velkým množstvím dokumentů a předmětů z pozůstalosti po tomto významném slezském umělci nás seznámila příjemná průvodkyně. Prokázala velkou znalost života a díla Vladimíra Vaška i jeho známých a nabyté vědomosti jsme záhy uplatnili při vyplňování pracovních listů. Většina z nás se shodla, že nejzajímavější částí prohlídky byla audionahrávka rozhovoru s Petrem Bezručem. Slyšet hlas muže, který svými básněmi vryl nesmazatelnou stopu do české literatury a stal se jedním z našich nejpřekládanějších básníků vůbec, bylo něco, co vzbudilo úžas v každém z nás a myslím, že Opava může být na tohoto proslulého básníka právem hrdá.

Autorka příspěvku: Tereza Rzehaczková, 3. D