Naši studenti tvořili v chorvatské Brele

Ve dnech 22. – 31. 8. 2014 proběhl v chorvatské Brele výtvarný plenér MGO s názvem „Bez tíže 2014“. Plenéru se zúčastnilo 9 studentek naší školy a jeden student Střední školy služeb a podnikání v Ostravě. Organizátorem plenéru byl pedagog MGO, RNDr. Rostislav Herrmann, který je zároveň členem opavské výtvarné skupiny ITA. Ta poskytuje plenéru rovněž svou podporu.

Účastníci plenéru řešili tři výtvarná zadání. Prvním byla abstraktní malba na téma „sen“. Zde vznikla možnost velmi osobního přístupu každého mladého tvůrce. Druhé téma tvořil face-art inspirovaný domorodým uměním Afriky a Austrálie. Tyto zdroje patří k pramenům inspirace při zrodu moderního umění. Třetím úkolem bylo vytvoření land-artu v přímořské krajině tak, aby výsledek nenásilně zapadl do rázu místní přírody.

Nejzdařilejší z prací studentů budou prezentovány v říjnu 2014 v rámci výroční výstavy výtvarné skupiny ITA (pozvánku uvedeme na našich webových stránkách). Dále bude následovat rozsáhlejší výstava v prostorách Mendelova gymnázia v Opavě.

Za naši školu se plenéru zúčastnily studentky Dominika Rychtarová, Hana Rychtarová, Veronika Hromadová, Terezie Herrmannová, Anna Klapková, Tereza Burianová, Kateřina Mazáčová, Sára Jeřábková a Barbora Koláčková. Střední školu služeb a podnikání v Ostravě reprezentoval Tomáš Herrmann. Plenér byl příspěvkem našeho gymnázia k podpoře talentované mládeže bez ohledu na to, ze které jsou školy.

Autor příspěvku: RNDr. Rostislav Herrmann