Přijímací řízení

Zobrazit: Všechno | Aktivity pro studenty

Sejdeme se na Dni otevřených dveří

V úterý 15. ledna 2019 od 15 do 18 hodin se na naší škole koná druhý Den otevřených dveří. Zájemci o studium na MGO budou informováni o obsahu a formách studia. Při prohlídce školy jim budou představeny jednotlivé předměty vyučované na MGO. Pokud si vyberou prohlídku s průvodcem, získají podrobné informace a dozví se spoustu zajímavostí ze života školy. Na dvou besedách s vedením školy získají představu o průběhu přijímacích zkoušek a o možnostech, které jsou žákům nabízeny během studia.

Budeme se těšit na Vaši návštěvu!

Druhý den otevřených dveří

mgoV úterý 12. 1. 2016 od 15 do 18 hodin se na naší škole koná Den otevřených dveří. Zájemci o studium na MGO budou seznámeni s obsahem a formami studia. Při prohlídce školy jim budou představeny jednotlivé předměty vyučované na MGO. Pokud si vyberou prohlídku s průvodcem, získají podrobné informace a dozví se spoustu zajímavostí ze života školy. Na dvou besedách s vedením získají představu o průběhu přijímacích zkoušek a o možnostech, které jsou žákům nabízeny během studia.

Budeme se těšit na Vaši návštěvu!

Kurzy k přijímacím zkouškám

Logo MGONabízíme přípravný kurz z českého jazyka a matematiky pro žáky 9. ročníků základních škol.

Kurz probíhá vždy od listopadu do dubna. Poslední hodina je týden před přijímacími zkouškami, celkem tedy 19 vyučovacích hodin matematiky a 19 českého jazyka.

Kurz se koná v budově Mendelova gymnázia hodinu a půl (tedy dvě vyučovací hodiny) týdně, pravidelně po týdnu se předměty střídají. Vyučovacími dny jsou úterky, nebo středy.

Podrobnosti o kurzech najdete na letáku Kurz k přijímačkám na čtyřletý obor studia 2015–2016 nebo zde.

Také na přípravu k přijímacím zkouškám na osmileté studium pořádáme Kurz k přijímačkám na osmiletý obor studia 2015–2016

Oznámení ředitele školy

Krajský úřad Moravskoslezského kraje potvrdil, že Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace ve školním roce 2015/2016 :

  1. otevře jednu třídu (30 žáků) prvního ročníku osmiletého studia 79–41–K/81 Gymnázium
  2. otevře tři třídy (90 žáků) prvního ročníku čtyřletého studia 79–41–K/41 Gymnázium.

Petr Pavlíček, ředitel školy

Přijímací řízení 2014

Osmileté studium (obor 79–41–K/81 Gymnázium)

Všech 30 přijatých uchazečů odevzdalo zápisový lístek. Další uchazeči již nemohou být přijati.

Čtyřleté studium (obor 79–41–K/41 Gymnázium)

Seznam dalších přijatých uchazečů autoremedurou 14. 5. 2014

Autoremedura 14. 5. 2014

Seznam dalších přijatých uchazečů autoremedurou 16. 5. 2014

Autoremedura 16. 5. 2014