Studenti Mendláku opět vedli workshop na ZŠ Labyrint

Již poněkolikáté měli naši studenti možnost přesvědčit se na vlastní kůži, jaké je to být učitelem. První momenty před zcela neznámou třídou, představení se, vysvětlování učiva, odpovídání na dotazy, praktická cvičení, shrnutí a následná zpětná vazba. Těmito prvotními pedagogickými zkušenostmi si v minulém týdnu prošly studentky osmiletého gymnázia – Viktorie Tomanová (6.A) a Tereza Zápecová (6.A).

Co je to elektrický proud, napětí či Ohmův zákon? Co víme o elektronech? Kdo to byl Michael Faraday či Thomas Alva Edison? Odpovědi na tyto a mnohem více otázek se mohli dozvědět ve čtvrtek 4. dubna žáci třetího trojročí v ZŠ Labyrint. Žáci se tak dozvěděli nejen nové informace ze světa elektřiny, ale mohli si i prakticky vyzkoušet, jakým způsobem musí zapojit elektrický obvod, aby se žárovka rozsvítila. Děkujeme vyučujícímu fyziky – Mgr. Adamovi Šťastnému za jejich odbornou přípravu.

V rámci hledání nových přístupů ve vzdělávání si tak tyto studentky mohly vyzkoušet, jaké je to předávat nové poznatky či reagovat na zvídavé dotazy mladších žáků. Tímto bychom chtěli poděkovat nejen dívkám za kvalitní předání učiva, ale i vedení ZŠ Labyrint, díky kterému máme možnost této spolupráce. Pro žáky se v tomto školním roce jednalo o poslední hodinu, ve které byli přítomni studenti Mendelova gymnázia. My však pěvně doufáme, že tato spolupráce mezi školami bude pokračovat i nadále v příštím školním roce.

autor příspěvku: Mgr. Eliška Selveková